Overige maatregelen

Overige maatregelen betreffende de uitbreiding steun- en herstelpakket Corona. Kredietfaciliteit WHOA Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die gebruik willen maken van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA), als onderdeel van het Time Out Arrangement...

Belastingmaatregelen

Hieronder de belastingmaatregelen ie deel uitmaken van het nieuwste steun- en herstelpakket. Met de extra belastingmaatregelen is in totaal een bedrag van bijna 900 miljoen euro gemoeid.   Uitstel van betaling of verlenging van het uitstel Het kabinet verlengt de...

NOW en Tozo

De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom. De loonsomvrijstelling blijft tien procent. Vanaf 15 februari kan de NOW worden aangevraagd voor de maanden januari, februari...

Starters

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van...

Uitbreiding TVL

Meer ondernemingen maken aanspraak op TVL-steun Het kabinet breidt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) uit, en meer ondernemingen kunnen aanspraak maken op TVL-steun. De nieuwe subsidiepercentages komen voor het eerste en tweede kwartaal van 2021 uit op 85% subsidie...