Fiscale maatregelen uit het hoofdlijnenakkoord

PVV, VVD, NSC en BBB hebben op 16 mei 2024 een hoofdlijnenakkoord gesloten. Hoewel dit een akkoord op hoofdlijnen is dat nog moet leiden tot een regeerakkoord, kunnen hieruit wel al diverse concrete – en nog nader uit te werken – fiscale maatregelen ontleend...

Ontvangst Verklaring omtrent gedrag voortaan ook digitaal

Werkgevers kunnen binnenkort van hun personeel een Verklaring omtrent gedrag (VOG) ook digitaal ontvangen. Het digitaal ontvangen wordt in fases uitgevoerd. Uiterlijk op 28 mei 2024 is digitaal ontvangen voor alle werkgevers mogelijk. De digitale ontvangst van een VOG...

LIV vervalt en LKV ouderen bouwt af vanaf 2025

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2025 vervalt en het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers vanaf 2025 wordt afgebouwd. Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u voor het jaar 2024 nog wel recht...

Overwerk leidt vanaf 2025 minder snel tot alsnog hoge WW-premie

In de WW geldt een premiedifferentiatie. Dat houdt grofweg in dat werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden een lage WW-premie (in 2024: 2,64%) betalen en dat bij flexibele contracten een hoge premie (in 2024: 7,64%) geldt. Soms moet de lage WW-premie...

Alle verlofregelingen terugbrengen naar drie?

De Wet arbeid en zorg kent inmiddels een waaier aan verlofregelingen. Het kabinet wil deze verschillende regelingen daarom terugbrengen naar drie soorten verlof: verlof voor zorg voor kinderen, verlof voor zorg voor naasten en verlof voor persoonlijke situaties. De...