In de WW geldt een premiedifferentiatie. Dat houdt grofweg in dat werkgevers die werknemers vaste contracten aanbieden een lage WW-premie (in 2024: 2,64%) betalen en dat bij flexibele contracten een hoge premie (in 2024: 7,64%) geldt.

Soms moet de lage WW-premie achteraf alsnog met terugwerkende kracht worden herzien naar de hoge WW-premie. Dit is bijvoorbeeld nu het geval als een werknemer met een arbeidscontract van gemiddeld minder dan 35 uur per week, in het kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond krijgt dan in het arbeidscontract staat.

Vanaf 1 januari 2025 gaat de grens omlaag naar 30 uur per week en hoeft de beoordeling dus pas plaats te vinden als sprake is van een arbeidscontract van gemiddeld minder dan 30 uur per week.