Schadevergoeding voor PAS-melders

Heeft u een melding gedaan tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding)? Misschien heeft u schade, doordat u de activiteit van uw melding niet mocht uitvoeren. Hiervoor kunt u een schadevergoeding aanvragen. U geeft zelf aan wat uw schade is en welk bedrag u...

Lees meer

Vestigingssteun Jonge Landbouwers 2024

De ‘Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers’ wordt voor de eerste keer opengesteld van 3 juni 9:00 t/m 2 augustus 17:00 2024. De subsidie is bedoeld voor jonge landbouwers, die op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf zijn gestart of geheel of voor een...

Lees meer

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Op dinsdag 23 april om 7:00 gaat de SEBA regeling weer open bij RVO, 2024 is het laatste jaar waarin gebruik gemaakt kan worden van deze subsidie.   SEBA in het kort Subsidie voor koop of financial lease van een nieuwe, volledig uitstootvrije (emissieloze)...

Lees meer

Handhaving schijnzelfstandigheid in 2024 en vanaf 2025

De Belastingdienst heeft nog steeds de ambitie om per 1 januari 2025 het handhavingsmoratorium arbeidsrelaties op te heffen. Onlangs zijn het handhavingsplan 2024, een perspectiefnota en een memo met richtlijnen over de verhouding tussen een aanwijzing in de...

Lees meer

Tien tips voor uw aangifte inkomstenbelasting 2023

Voor het jaar 2023 moet weer een aangifte inkomstenbelasting ingediend worden. Waar moet u op letten als u zichzelf niet tekort wilt doen? Tien aandachtspunten op een rij.   1. Voorkom belastingrente! Als uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 of...

Lees meer

Korte agro wenken – maart 2024

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   Aanpassing kaartlaag NV-gebied In ‘Mijn percelen’ is de kaartlaag met NV-gebieden geactualiseerd. Heeft u zand- of lössgrond in de provincies Gelderland, Noord-Brabant,...

Lees meer

Vaak geen stikstofnorm groenbemester

Vanaf 2024 mag u meestal geen stikstofnorm meer tellen bij de teelt van een groenbemester. In welke situaties is dit nog wel toegestaan?   Stikstofnorm groenbemester U mag alleen een stikstofnorm voor de groenbemester tellen als u: Een niet-vlinderbloemige...

Lees meer

Aanscherping mestproductieplafonds

De mestproductieplafonds voor 2024 en 2025 zijn verlaagd. Dit is een verplichting vanuit de derogatiebeschikking. Voor 2024 lijken de gevolgen beperkt te zijn. Maar door de forse daling van het nationale mestproductieplafond in 2025 is een kans op overschrijding...

Lees meer

Nieuwe regels eco-activiteit ‘Weidegang’

Heeft u melkkoeien en wilt u de eco-activiteit ‘Weidegang’ toepassen op uw bedrijf? Houd dan rekening met de fors aangescherpte voorwaarden vanaf 2024. Deelname wordt een stuk lastiger!   Forse uitbreiding aantal uren weidegang per jaar U kunt kiezen uit twee...

Lees meer

GO: opgave eco-activiteiten

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet u een minimaal aantal punten behalen. Daarna bepaalt de waarde van uw eco-activiteiten of u in ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ terecht komt.   Benodigd puntenaantal U kunt aan de eco-regeling deelnemen als u een minimaal...

Lees meer

GLMC 7 Gewasrotatie: invulling ‘1/3e-eis’

Vanaf dit jaar moeten niet-vrijgestelde bedrijven voldoen aan voorwaarden van  GLMC 7 ‘Gewasrotatie’, o.a. de ‘1/3e-eis’: jaarlijks teelt u op 1/3 van uw bouwland een ander gewas. Hoe kunt u dit invullen met een volgteelt? En hoe gaat u om met ‘vrijgestelde percelen’?...

Lees meer

GLMC 8 NPA: opgave en versoepeling

De invulling van GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ is onlangs versoepeld. U mag in 2024 4% van uw bouwland ook invullen met een combinatie van: Niet-productief areaal (NPA) Stikstofbindende gewassen. (geen gebruik gewasbeschermingsmiddelen) (geen gebruik...

Lees meer

Nieuwe kaartlaag bufferstroken

In ‘Mijn percelen’ is de kaartlaag met bufferstroken geactualiseerd. Naast het wegvallen van bufferstroken langs ‘droge sloten’, zijn veel bufferstroken ook gewijzigd vanwege een aanpassing van het type waterloop. Bent u het niet eens met de nieuwe bufferstrook omdat,...

Lees meer

Weer tijd voor de Gecombineerde opgave

U kunt de Gecombineerde opgave van 2024 weer indienen. Een opgave met een groot belang. Hiermee vraagt u immers uw bedrijfstoeslag aan. U kunt de opgave t/m 15 mei indienen via ‘mijn.rvo.nl’.   Aanmelden GLB-subsidies en ecoregeling De Gecombineerde opgave (GO)...

Lees meer

Wijziging btw op verhuur zonnepanelen op of bij woning

Verhuurt u een woning waarop of waarbij zonnepanelen liggen? Houd dan rekening met nieuw beleid van de staatssecretaris dat vanaf 1 januari 2024 geldt.   Verhuur woning btw-vrijgesteld Voor de verhuur van een woning aan een particulier die deze ook als woning...

Lees meer

Profiteer nog dit jaar van vrijstelling bpm bestelauto

Ondernemers die een nieuwe bestelauto willen aanschaffen, kunnen alleen in 2024 nog profiteren van de vrijstelling voor de bpm. Deze vrijstelling wordt namelijk per 1 januari 2025 afgeschaft.   Bpm (Belasting van personenauto's en motorrijwielen) De bpm is een...

Lees meer

Eco-activiteiten: bufferstrook en/of NPA

De meeste eco-activiteiten zijn toegestaan op een bufferstrook. Een beperkt aantal eco-activiteiten kunt u ook in zetten op niet-productief areaal (NPA). Vanaf 2024 moeten niet-vrijgestelde bedrijven (o.a. akkerbouwers) voldoen aan 4% NPA vanuit GLMC 8. GLMC 8 is één...

Lees meer

Korte agro wenken – januari 2024

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Aanmelden GLB met GO 2024 Net als in 2023 kunt u zich dit jaar in de Gecombineerde opgave aanmelden voor GLB-subsidies. Dit moet u uiterlijk 15 mei doen. Ook de...

Lees meer

Vervroegd uitrijden mest vanaf 16 februari

Van 16 februari t/m 15 maart mag u alleen drijfmest aanwenden op bouwland als het gewas dat u wilt telen op de lijst ‘Vroege teelten’ staat. Ook moet u vooraf het perceel en gewas registreren bij RVO.   Vervroegd uitrijden van drijfmest op bouwland De...

Lees meer

Nieuwe kaartlaag bufferstroken GO 2024

RVO heeft alle waterlopen en de verplichte bufferstroken opnieuw beoordeeld. Binnenkort kunt u deze inzien in ‘Mijn percelen’.   Aanpassingen type waterloop en verplichte bufferstroken In de Gecombineerde opgave 2023 (GO 2023) hebben veel bedrijven opmerkingen...

Lees meer

GLB-brieven RVO: soms actie gewenst!

Veel bedrijven hebben van RVO een brief over de betaling van GLB-subsidie(s) 2023 ontvangen. Afhankelijke van de ‘soort’ brief is het mogelijk bezwaar te maken. Heeft u nog geen brief ontvangen? Dan volgt deze wellicht binnenkort.   Brief ‘Voorlopige betaling...

Lees meer

Verplicht bemestingsplan alle bedrijven

Naast derogatiebedrijven moeten ook alle andere bedrijven een bemestingsplan opstellen. Maakt u geen gebruik van derogatie? Dan moet u uw bemestingsplan uiterlijk 14 maart gereed hebben.   Bemestingsplan per perceel of gewas Een bemestingsplan voor...

Lees meer

Aanvragen derogatie uiterlijk 29 februari

U kunt t/m 29 februari een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Voor 2024 is de derogatienorm verder verlaagd. Daarnaast  zijn diverse aanpassingen en beperkingen doorgevoerd.   Lagere of geen derogatienorm in 2024 Voor 2024 geldt een derogatienorm van 210 kg...

Lees meer

In veel gebieden lagere normen

De hoogte van de stikstoftotaalnorm en de derogatienorm is afhankelijk van de ligging van het perceel. NV-gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000-gebieden bepalen de norm. In ‘Mijn percelen’ kunt u nagaan welke gebieden voor u van toepassing zijn....

Lees meer

Nieuw! Handreikingen voorkeursbeleid voor werkgevers

Om meer diversiteit en inclusie van mensen uit een etnische of culturele minderheid in organisaties te realiseren, kan een werkgever ervoor kiezen een voorkeursbeleid te voeren. Hiervoor geldt echter wel een aantal regels. Om werkgevers op weg te helpen, heeft het...

Lees meer

Hoeveel mag u in 2024 belastingvrij schenken?

Misschien wilt u ook dit jaar weer aan uw kinderen of anderen een geldbedrag schenken. Natuurlijk doet u dit het liefst belastingvrij. Wat zijn dan de mogelijkheden?   Schenken aan kinderen De meeste vrijstellingen bestaan voor schenkingen aan uw kinderen. In...

Lees meer

Toegang tot UBO-register wordt beperkt

Alleen instanties met een wettelijke taak bij het voorkomen en tegengaan van fraude, witwassen en terrorismefinanciering én personen en instanties met een legitiem belang krijgen straks toegang tot het UBO-register. Een voorstel tot wetswijziging hieromtrent is naar...

Lees meer

Vijf aandachtspunten voor deze decembermaand

Het jaar 2023 zit er weer bijna op en dus doet u er goed aan nog even na te denken over zaken die u onder meer fiscaal nog dit jaar kunt regelen. De belangrijkste zaken op een rij.   Schenk belastingvrij Ook dit jaar kunt u belastingvrij schenken tot een bepaald...

Lees meer

Korte agro wenken – december 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Aanscherping ‘mestregels’ 2024 Vanaf 2024 worden bepaalde ‘mestregels’ verder aangescherpt. Zo gaat de derogatienorm in NV-gebieden naar 210 kg/ha. Voor overige gronden...

Lees meer

Forse uitbreiding NV-gebieden

De ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) worden fors uitgebreid. Voor percelen in deze NV-gebieden wordt de derogatienorm versneld afgebouwd: 210 kg N/ha in 2024 en 190 kg N/ha in 2025.   Aanvullende regels Derogatiebedrijven op klei- en veengronden in...

Lees meer

Opnieuw rekenen met eco-regeling 2024

De eco-regeling wordt op diverse onderdelen aangepast. Dit betekent dat u voor het jaar 2024 opnieuw moet nagaan of u aan de instapeis kunt voldoen en in welke klasse u terecht kunt komen.   Instapeis aangescherpt Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet in...

Lees meer

Geheel droge sloot: geen bufferstrook

Vanaf 2024 geldt langs een sloot die, onder normale omstandigheden, het gehele jaar droog is geen bufferstrook meer. De nieuwe kaartlaag met bufferstroken komt in februari 2024 in ‘Mijn percelen’.   Bufferstroken langs bepaalde type sloten In tabel 1 staan de...

Lees meer

Voorwaarden ‘Gewasrotatie’ GLMC 7

In het kader van de ‘GLB-conditionaliteit’ moet u, als u geen vrijstelling heeft, voldoen aan GLMC-7 ‘gewasrotatie’. Bedrijven op zand/löss moeten tevens voldoen aan de rustgewas-eis uit de mestwet. Dit is ook een ‘GLMC 7-eis’.   Voorwaarden 'Gewasrotatie' GLMC 7...

Lees meer

Rustgewas op zand en löss: eerst 1:4

Vanuit de mestwetgeving bent u verplicht om op zand- en lössgrond, in de periode 2023 t/m 2026, tenminste één keer een rustgewas te telen. Waarschijnlijk gaat vanaf 2027 een 1:3-teelt gelden.   Soms invulling met vanggewas mogelijk Een ‘rustgewas’ moet op de...

Lees meer

Planning uitbetaling GLB-subsidies 2023

Onlangs is bekend geworden dat circa 95% van de aanvragers een deel van de basispremie ontvangt in december 2023. De eco-premie kunt u pas in het voorjaar van 2024 tegemoet zien. De bedragen zullen echter wel fors lager zijn dan eerder is aangekondigd.   Planning...

Lees meer

Nieuwe modelovereenkomst voor zzp’ers in de bouw

De Belastingdienst heeft een nieuwe modelovereenkomst 'aanneming van werk door een zelfstandige zonder personeel' gepubliceerd. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie met hun zzp'ers dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren....

Lees meer

Extra lastenverzwaringen dga op komst

Als het aan de Tweede Kamer ligt, krijgt de dga de komende tijd te maken met forse extra lastenverzwaringen. Hiertoe is via amendementen een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht op de wetsvoorstellen van het Belastingplan 2024. Let op! Het Belastingplan 2024...

Lees meer

Eindejaarstips 2023 | Tips inzake de btw

1. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2023 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De...

Lees meer

Eindejaarstips 2023 | Tips voor de woningeigenaar

1. Los uw geringe hypotheekschuld af Als u geen hypotheekrente in aftrek brengt, hoeft u slechts een gering deel van het eigenwoningforfait bij te tellen. Om die reden kan het verstandig zijn om een lage hypotheekschuld af te lossen. Bijkomend voordeel is dat hiermee...

Lees meer

Eindejaarstips 2023 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 volle kalendermaanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing (bij auto’s van vóór 2017 kunt u...

Lees meer

Eindejaarstips 2023 | Tips voor werkgevers

1. Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit voor grote werkgevers Werkgevers met meer dan 100 werknemers worden per 1 januari 2024 verplicht om de CO2-uitstoot van hun personeel bij te houden. Het doel van deze verplichting is een reductie van 1,5 megaton CO2...

Lees meer

Eindejaarstips 2023 | Tips voor de bv en de dga

1. In 2023 nog dividend uitkeren of juist niet? Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2, waaronder dus ook inkomen uit dividend valt, gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9% wordt vervangen door twee tarieven. Een tarief van 24,5% dat van toepassing is op...

Lees meer

Eindejaarstips 2023 | Tips voor alle belastingplichtingen

Opmerking vooraf In diverse tips wordt ingegaan op het mogelijke belastingvoordeel dat met aftrekposten kan worden behaald. Dat speelt zich vooral af in box 1 van de inkomstenbelasting, waarin inkomsten uit loon, pensioen en de eigen woning worden belast. Voor...

Lees meer

Korte agro wenken – oktober 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   Organische stofrijke mest-minder fosfaat Heeft u organische stofrijke mest gebruikt, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoeft u maar een deel van de...

Lees meer

Tijdig plannen rustgewas

Heeft u bouwland op zand of löss? Dan bent u verplicht om uiterlijk in 2026 op ieder perceel een rustgewas te telen. Daarnaast gaat een eis gelden voor 2025-2027. Begin tijdig om een piek met rustgewassen te voorkomen.   Eis rustgewas 2023- 2027 én 2025-2027. Ook...

Lees meer

Melden vanggewas in GLB-aanvraag

Voor bepaalde onderdelen van de mestwetgeving of het GLB kunt of moet u vanggewassen inzetten. De inzaaidatum van een vanggewas kunt u doorgeven met de definitieve aanvraag GLB. Soms is dit verplicht. Dit geldt ook als u geen GLB-subsidies aanvraagt.  ...

Lees meer

Nieuwe eco-activiteiten en wijzigingen

Vanaf 2024 gelden enkele nieuwe eco-activiteiten. Daarnaast worden wijzigingen doorgevoerd bij ‘weidegang’. Ook zijn soms punten, waarden en toegestane gewassen aangepast.   Nieuwe eco-activiteiten Vanaf 2024 kunt u ook de volgende eco-activiteiten toepassen:...

Lees meer

Deel vrijstelling conditionaliteit vervalt

De tijdelijke vrijstelling voor ‘gewasrotatie’ (GLMC 7) en ‘niet-productief areaal’ (GLMC 8) vervalt per 2024. Dit betekent dat u aan de betreffende voorwaarden moet voldoen als u GLB-subsidies wilt ontvangen. Voor bepaalde bedrijven blijft een vrijstelling van...

Lees meer

Aanmelding GLB 2024 uitgesteld

De aanmelding voor uw GLB-subsidies 2024 kunt u indienen via de Gecombineerde opgave 2024. U meldt dan ook uw eco-activiteiten 2024. Begin echter eerder met de planning van uw bouwplan en eco-activiteiten.   Aanmelding 2024 niet in het voorgaande jaar Het was de...

Lees meer

GLB-subsidies 2023 nu aanvragen

U kunt t/m 30 november 2023 uw GLB-subsidies definitief aanvragen. Hierbij bevestigt u uw eerder opgegeven en uitgevoerde eco-activiteiten. Daarnaast kunt u de zaaidatum van bepaalde vanggewassen doorgeven.   Gecombineerde opgave als uitgangspunt Voor de...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Overige

De accijnzen op brandstof, alcohol en tabak gaan omhoog. De vraag blijft bestaan of een meerderheid in de Tweede Kamer is voor de accijnsverhoging op brandstof. Verder worden no cure, no pay-zaken ontmoedigd. Deze en diverse eerder aangekondigde maatregelen zetten we...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Verduurzaming en klimaat

Het demissionaire kabinet zet in op verdere vergroening van het belastingstelsel. Wij zetten alles hier voor u uiteen.   1. Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd Investeert u als ondernemer in energievriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan is het mogelijk om een...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Vervoer

Van de verhoging van de vaste voet van de bpm tot het vervallen van de bpm-vrijstelling voor de bestelauto en de korting op de bijtelling voor emissievrije auto’s: ook op het gebied van vervoer brengt het Belastingplan 2024 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Vastgoed

Op vastgoedgebied verandert veel voor beleggingsvastgoed. Zo wordt beleggingsvastgoed uitgezonderd voor de BOR en FBI (Fiscale Beleggingsinstelling). Ook worden belastingconstructies aangepakt. Lees hier de belangrijkste wijzigingen rondom vastgoed in het...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Particulier

In de inkomstenbelasting wordt vooral aan de tarieven van box 1 en box 3 gesleuteld. Met name box 3 blijft een onderwerp om te volgen. Wat zijn belangrijke wijzigingen?   1. Tarieven box 1 De belastingheffing over inkomen uit werk en woning wordt op diverse...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Internationaal

Van aanpassingen in de Wet excessief lenen tot wijzigingen in de kleine ondernemersregeling. Ook op internationaal gebied wijzigt er het een en ander in het Belastingplan 2024. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u als internationaal opererende ondernemer op...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Ondernemingen en ondernemers

Opsplitsing van box 2 in twee schijven tot het verlagen van de mkb-winstvrijstelling: waar moet u als ondernemer op letten?   1. Verlaging mkb-winstvrijstelling van 14 naar 12,7% De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op de fiscale winst in de...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Werkgever

Van de invoering van een wettelijk minimum uurloon per uur tot de rapportageverplichtingen voor grote werkgevers over de CO2-uitstoot van hun personeel: lees hier waar u als werkgever op moet letten.   1. Onbelaste kilometervergoeding verhoogd De belastingvrije...

Lees meer

Belastingplan 2024 – Tarieven

Het demissionaire kabinet zet in het Belastingplan 2024 in op koopkrachtverbetering voor met name de lage inkomens en draait aan de knoppen van tariefschijven, heffingskortingen en belastingtarieven. De hogere inkomens, het mkb en de vermogenden betalen hiervoor deels...

Lees meer

Vanggewas na maïsteelt op zand-en/of lössgrond

U kunt op drie manieren aan de eisen van een vanggewas telen voldoen: vanggewas als onderzaai; vanggewas direct na de oogst; vanggewas als hoofdteelt. De gewassen moeten in ieder geval t/m 31 januari 2024 blijven staan. In de onderstaande tabel ziet u welk gewas u...

Lees meer

Korte agro wenken – augustus 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Bedrijfsplanvoucher 1 september U kunt in de periode van 1 september 2023 t/m 1 september 2024 een bedrijfsplanvoucher aanvragen via ‘mijn.rvo,nl’. Met de voucher kunt u een...

Lees meer

Intrekken eco-activiteiten ‘verplicht’

Voldoet u niet (volledig) aan een eco-activiteit. Trek deze eco-activiteit dan in. Hiermee voorkomt u wellicht een (toekomstige) sanctie.   Actueel houden eco-activiteiten RVO geeft aan dat u verplicht bent om de opgegeven eco-activiteiten actueel te houden....

Lees meer

Verschillen opkoopregelingen Lbv(+)

U kunt uw bedrijf, als u aan de voorwaarden voldoet, al enige tijd aanmelden voor de opkoopregeling Lbv of Lbv-plus. De doelstellingen en bepaalde voorwaarden zijn voor beide regelingen gelijk. Er zijn echter ook verschillen.   Verschillen tussen opkoopregelingen...

Lees meer

Informatieplicht energiebesparing

Verbruikt u jaarlijks tenminste 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m³ aardgas? Dan moet u voldoen aan de ‘Informatieplicht energiebesparing’. Dit geldt nu ook voor milieuvergunning-plichtige bedrijven.   Verplichte energiebesparende maatregelen en...

Lees meer

Aanvraag adviesvouchers vanaf 1 september

Bent u landbouwer en wilt u advies krijgen of kennis opdoen over ‘duurzaam ondernemen’? Dan kunt u vanaf 1 september een advies- en/of cursusvoucher aanvragen. Ook hier geldt: ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.   Adviesvoucher: advies door BAS-adviseur De...

Lees meer

Subsidie geïntegreerde gewasbescherming

Vanaf 1 september 9:00 kunt u subsidie aanvragen voor de aanschaf van apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. Let op: voor deze subsidie geldt ‘wie het eerst komt het eerst maalt’.   Subsidie voor aanschaf apparatuur De subsidie is bedoeld...

Lees meer

Definitieve aanvraag GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u zich waarschijnlijk aangemeld voor GLB-subsidies. De definitieve aanvraag moet u later dit jaar indienen.   Definitieve aanvraag GLB-subsidies In de periode van 15 oktober t/m 30 november 2023 moet u de definitieve...

Lees meer

Vanggewas als ‘verplicht rustgewas’

Op zand- en lössgrond bent u verplicht om in de jaren 2023 t/m 2026 tenminste één jaar een rustgewas te telen. Dit mag u ook invullen met een vroeg ingezaaid vanggewas. U kunt dit mogelijk dit jaar nog toepassen.   Verplichting vanuit 7e Actieprogramma (7e AP) en...

Lees meer

Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 t/m 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van...

Lees meer

Controle subsidiabel areaal en GLMC

RVO controleert met wekelijkse satellietbeelden of percelen, waarop GLB-subsidies is aangevraagd, voldoen aan de definitie van subsidiabel areaal. Hiervoor gebruikt RVO het ‘Areaal Monitoring Systeem’. RVO stuurt een bericht als, volgens RVO, niet aan de voorwaarden...

Lees meer

Gecombineerde opgave conditionaliteiten

In 2023 is het nieuwe Gemeenschappelijke landbouwbeleid ingegaan met daarin diverse conditionaliteiten opgenomen waaraan u als bedrijf moet voldoen om in aanmerking te komen voor de basispremie. Een van deze conditionaliteiten is GLMC 6 “bodem minimaal bedekken”. De...

Lees meer

Btw-verleggingsregeling vereist identiteit afnemer

Ondernemers die een verleggingsregeling in de btw toepassen, dienen de identiteit van de afnemer vast te stellen. De Hoge Raad oordeelde onlangs dat dit noodzakelijk is vanwege een effectieve controle op heffing en inning van de btw bij de afnemer.  ...

Lees meer

Voorgenomen hervormingen concurrentiebeding

Het kabinet is van plan om het concurrentiebeding te hervormen om zo onnodige beperkingen van zo’n beding en rechterlijke procedures tegen te gaan. Concurrentiebeding Een concurrentiebeding legt de vrijheid van de werknemer aan banden om na afloop van zijn...

Lees meer

Kabinetsplannen met betrekking tot zelfstandigen

Het kabinet wil schijnzelfstandigheid tegengaan. Dit vergt een aanpak langs drie lijnen: een gelijker speelveld tussen contractvormen, meer duidelijkheid over de vraag wanneer gewerkt wordt als werknemer dan wel als zelfstandige en verbetering van handhaving op...

Lees meer

Wet toekomst pensioenen definitief!

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei definitief geworden. De Eerste Kamer stemde in grote meerderheid voor.   Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het...

Lees meer

Korte agro wenken – juni 2023

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. 'Weidegang’ vanaf 1 juni Vanwege de natte weersomstandig-heden dit voorjaar is de startdatum voor de eco-activiteiten ‘Overdag weiden’ en ‘Dag en nacht weiden’ opgeschoven...

Lees meer

Zand/löss: vanggewas na ‘ieder’ gewas

Vanaf dit jaar krijgt u een korting op uw stikstofnorm als u uiterlijk 1 oktober (nog) geen vanggewas heeft ingezaaid na een hoofdteelt op zand/löss. Bij een heel aantal gewassen geldt de korting niet.   Oplopende korting stikstofnorm De korting op uw...

Lees meer

Vrijstelling fosfaat bij organische stofrijke mest

Gebruikt u organische stofrijke mest, zoals bijvoorbeeld compost of strorijke vaste mest? Dan hoeft u, onder voorwaarden, niet alle fosfaat mee te tellen.   Fosfaat beperkt meetellen Vanaf 2023 telt, onder voorwaarden, minder fosfaat mee als u bepaalde organische...

Lees meer

Subsidie ‘Behoud grasland’ per 19 juni

Wilt u, als derogatiebedrijf, in aanmerking komen voor de ’subsidie ‘Behoud graslandareaal’? U kunt deze subsidie aanvragen van 19 juni t/m 18 juli.   Aanvraagperiode verschoven Als u aan bepaalde voorwaarden voldoet kunt u deze subsidie jaarlijks aanvragen in de...

Lees meer

Algemene regels graslandvernietiging

Naast de aanvullende derogatieregels gelden voor alle bedrijven bepaalde graslandvernietigingsregels. Hieronder gaan we in op bestaande regels die gelden in de periode van 1 juni t/m 15 september.   Graslandvernietiging op klei/veen 1 juni t/m 15 september:...

Lees meer

Aanvullende derogatieregels klei/veen

Heeft u derogatie aangevraagd? En heeft u percelen op klei- of veen? Dan gelden extra derogatievoorwaarden voor uw bedrijf. Daarnaast gelden extra regels voor derogatiebedrijven op klei/veen in de nieuwe ‘NV-gebieden’.   Korting stikstofnorm na...

Lees meer

Let op voorwaarden eco-activiteiten

U kunt uw Gecombineerde opgave t/m 15 juni indienen. Wilt u deelnemen aan de eco-regeling? Geef uw eco-activiteiten gelijktijdig op. Na 15 juni kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. U kunt wel eco-activiteiten intrekken. U dient uw definitieve aanvraag in het...

Lees meer

Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot

Met een pakket aan extra maatregelen wil het kabinet de CO2-reductie verder terugbrengen. Het pakket is verdeeld over een flink aantal sectoren binnen de maatschappij. In totaal wordt er € 28,0 miljard vrijgemaakt voor klimaatuitgaven.   Elektriciteitssector Het...

Lees meer

Ontwikkelingen box 3 afgelopen maand

Ook afgelopen maand gebeurde er weer voldoende rondom box 3. Zo werd er meer bekend over de bezwaren en definitieve aanslagen met box 3-inkomen, maakte de staatssecretaris voorgenomen en mogelijke aanpassingen in box 3 vanaf 2023 en 2024 bekend en werd bekend welke...

Lees meer

Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023

In de op vrijdag 28 april 2023 aangeboden Voorjaarsnota 2023 valt een aantal fiscale maatregelen op die het kabinet voor ogen heeft. Zonder compleet te willen zijn, hebben wij een top 5 voor u samengesteld. We sluiten af met een opsomming van een aantal andere fiscale...

Lees meer

Berichtenarchief