Eindejaarstips 2021 | Tips inzake de btw

1. Verwerk personeelsuitgaven en relatiegeschenken in laatste btw-aangifte Uiterlijk eind januari moeten de meeste ondernemers de laatste btw-aangifte van het jaar 2021 indienen. Vergeet dan niet te kijken naar de uitgaven voor uw personeel en relatiegeschenken. De...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor de woningeigenaar

1. Schenk vrijgesteld ten behoeve van eigen woning Per 1 januari 2017 bestaat een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Voor 2021 bedraagt deze vrijstelling € 105.302. Deze vrijstelling kan onder voorwaarden gespreid over drie opeenvolgende jaren benut worden....

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Het percentage aan bijtelling voor de auto van de zaak geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Daarna is het dan geldende percentage van toepassing. Heeft u een elektrische auto van de zaak die in...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming in de vorm van het lage-inkomensvoordeel (LIV). U krijgt het LIV alleen voor werknemers...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor de bv en de dga

1. Speel in op verlenging tariefschijf De eerste schijf van de vennootschapsbelasting met een tarief van 15% wordt in 2022 verlengd. Het lage tarief geldt in 2021 voor de eerste € 245.000 winst, maar vanaf 2022 voor de eerste € 395.000 winst. Valt de winst van uw bv...

Lees meer

Eindejaarstips 2021 | Tips voor alle belastingplichtingen

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 blijven volgend jaar vrijwel gelijk. De meeste aftrekposten gaan echter volgend jaar minder voordeel opleveren. Dit geldt als uw inkomen meer dan € 69.398 bedraagt en u aftrekposten (deels) tegen het hoogste...

Lees meer

MIA: extra belastingvoordeel

Wilt u milieuvriendelijke investeringen doen? Het voorstel van het kabinet is om vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages van de fiscale regeling ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) te verhogen. Dit levert extra belastingvoordeel op. Het voorstel is om, afhankelijk van...

Lees meer

Omschakelprogramma en bedrijfsplan

Heeft u plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kunt u, via het pilotfonds, in aanmerking komen voor een achtergestelde lening.   Omschakelprogramma: achtergestelde lening Wilt u uw bedrijf...

Lees meer

Korte agro wenken – oktober 2021

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Controle fosfaatrechten Heeft u melkvee? Dan moet u over fosfaatrechten beschikken. Vanuit de praktijk blijkt, dat regelmatig wordt gecontroleerd of voldoende fosfaatrechten...

Lees meer

Aankondiging twee opkoopregelingen

Ligt uw bedrijf nabij een Natura 2000-gebied? En overweegt u om uw bedrijf te beëindigen? Dan is één van de twee aangekondigde opkoopregelingen wellicht interessant voor u. Wellicht wordt verplaatsen ook toegestaan.   Provinciale regeling De provinciale regeling...

Lees meer

Interactie 7e AP en nieuw GLB

Enkele maatregelen uit het ontwerp 7e Actieprogramma komen vrijwel zeker terug in het nieuwe GLB. Zoals bufferstroken en rustgewassen. Hierdoor komen de basispremie en steun vanuit de ecoregeling ‘sneller in beeld’.   Basisvoorwaarden GLB Wilt u vanuit het nieuwe...

Lees meer

Concrete maatregelen 7e AP

Diverse voorgestelde maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ook is de kans groot dat u aanpassingen in uw bouwplan door moet voeren. Hieronder een weergave van de voorgestelde maatregelen.   Rotatie met rustgewassen Het voorstel is om op...

Lees meer

Aanscherping maatregelen mestbeleid

Onlangs zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekend gemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs.   7e Actieprogramma De voorgestelde maatregelen zijn...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Internationaal

Bij internationaal ondernemen komen meerdere belastingregimes bij elkaar, wat kan leiden tot onwenselijke belastingdruk of belastingontwijking. Het Belastingplan 2022 bevat aanpassingen, nieuwe regelingen en maatregelen om onwenselijke gevolgen tegen te gaan.  ...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Ondernemingen

Van beperking in de verliesverrekening vennootschapsbelasting tot het vereenvoudigen van de systematiek van een S&O-aanvraag. Ook voor ondernemingen brengt het Belastingplan 2022 de nodige wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u als ondernemer op...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Woningmarkt

Het kabinet neemt geen ingrijpende maatregelen om de woningmarkt te hervormen. Wel wordt de hypotheekaftrek verlaagd en vindt een aantal technische aanpassingen plaats. Lees hier de belangrijkste wijzigingen voor de woningmarkt in het Belastingplan 2022.   1. Afbouw...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Verduurzaming

Het kabinet wil verduurzaming stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de klimaat- en milieuwetgeving voor om te voldoen aan de afspraken in het Klimaatakkoord. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de bpm.   1....

Lees meer

Belastingplan 2022 – Werkgever

Van de langverwachte introductie van de thuiswerkvergoeding en de STAP-regeling tot de verlaging van de vrije ruimte van de werkkostenregeling: voor werkgevers brengt het Belastingplan 2022 diverse wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar u als werkgever...

Lees meer

Belastingplan 2022 – Tarieven

De tarieven, de heffingskortingen en het forfaitair rendement blijven in 2022 vrijwel gelijk. Wel worden de schijven van de vennootschapsbelasting, zoals eerder besloten, verlengd. Bekijk hier alle tariefswijzigingen.   1. Tarieven Box 1 - Inkomen uit werk en...

Lees meer

TVL Q3 opent 31 augustus 2021

TVL Q3 2021 opent op 31 augustus, om 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is €...

Lees meer

Korte agro wenken – augustus 2021

1. Betalingsrechten vervallen Vanaf 2023 vervallen de betalingsrechten. De uitbetaling basispremie en ecoregeling vindt dan plaats over alle subsidiabele hectares.   2. Lagere basispremie in 2022 In 2022 wordt extra budget overgeheveld naar...

Lees meer

Stimulans omschakeling verduurzaming

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. U kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.   Omschakelprogramma Met het ‘Omschakelprogramma...

Lees meer

Hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.   Pachtvormen De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer...

Lees meer

Ecoregeling: meer dan financiële keuze

Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen...

Lees meer

(Extra) eisen voor basispremie

Wilt u vanaf 2023 basispremie ontvangen? Dan moet u aan bepaalde basisvoorwaarden voldoen. Deze basisvoorwaarden lijken in hoofdlijnen op de huidige randvoorwaarden en vergroeningseisen. Er zijn echter ook wezenlijke verschillen, die soms een behoorlijke impact...

Lees meer

GLB 2023: bedrijfstoeslag € 200 – € 250/ha

Opvallend in het nieuwe GLB, wat gaat gelden van 2023 t/m 2027, is dat de vergroeningspremie vervalt. Om alleen de basispremie te ontvangen, moet wel aan vergelijkbare (vergroenings-)eisen worden voldaan. Mede door verschuivingen in budgetten ontvangt u straks een...

Lees meer

Aankondiging POP3-subsidies in het kader van economisch herstel

In het kader van het Europees ‘Economisch Herstelfonds’ zijn twee subsidieregelingen aangekondigd. Dit betreft een investeringsregeling en een samenwerkingsregeling voor ‘groen-economisch herstel’, die beide moeten bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen. Het is de...

Lees meer

Loket NOW gaat per 26 juli open

Vanaf maandag 26 juli kunnen werkgevers opnieuw NOW aanvragen. Dit keer betreft het de NOW voor de periode juli t/m september 2021. Op de site van het UWV treft u dan het aanvraagformulier aan dat tot en met 30 september kan worden ingediend.   Beperking tot 80%...

Lees meer

TVL Q2 2021: vraag uiterlijk 20 augustus aan

De TVL Q2 2021 is per 25 juni opengesteld op RVO. Aanvragen kan tot en met 20 augustus. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was eerst nog 85%.   Keuze...

Lees meer

Terugbetalen belastingschulden vanaf 1 oktober 2022

Betalingsregeling Als u uitstel van betaling van belasting hebt gekregen, moet u vanaf 1 oktober 2022 de belastingschulden gaan terugbetalen. U dient de schuld in maximaal 60 maandelijkse termijnen af te lossen. Oftewel, uiterlijk 1 oktober 2027 dient de schuld...

Lees meer

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd gaat RVO voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen...

Lees meer

TVL Q2 bijna geopend

In het tweede kwartaal is het weer mogelijk om de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aan te vragen voor (bijna) alle bedrijven. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was...

Lees meer

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Het is ook dit jaar weer mogelijk om een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen bij RVO. Het voorschot is aan te vragen tot en met 30 juni. Als u de aanvraag indient ontvangt u in juli al een deel van de uitbetaling namelijk € 300 per hectare....

Lees meer

Ziek tijdens de vakantie? Schep vooraf duidelijkheid!

Vakantie is hoe dan ook belangrijk om weer op te laden en goed te kunnen omgaan met stress en werkdruk. Maar wat als uw werknemer ziek wordt tijdens de vakantie?   Verzuimreglement Het is voor u als werkgever verstandig om in uw verzuimreglement hierover regels...

Lees meer

Op vakantie in coronatijd?

De eerste boekingen naar het buitenland zijn alweer gemaakt. Een aantal medewerkers gaat deze zomer weer naar het buitenland. Hoe zit het ook alweer met ziekte en vakantie? En wat als het land waar uw medewerker zich bevindt, van groen naar rood gaat? Als werkgever...

Lees meer

Vraag nu de subsidie praktijkleren schooljaar 2020-2021 aan!

Heeft u afgelopen schooljaar een BBL-leerling gehad? Dan is het mogelijk om de zogenoemde subsidie praktijkleren aan te vragen. Het maximale bedrag wat u kunt ontvangen aan subsidie is € 2.700. WEA kan deze aanvraag voor u verzorgen door middel van de machtiging...

Lees meer

Wijzigingen personeel per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 gaan de volgende wijzigingen in: Vervallen wettelijke verlofdagen 2020. Bekijk welke medewerkers nog weinig verlof hebben opgenomen in 2020. Bespreek met hen dat ze nog deze maand verlof opnemen, om het vervallen ervan te voorkomen. Verhoging...

Lees meer

Korte agro wenken – juni 2021

1. BGT-check: ook gehuurd perceel Ontvangt u van RVO een uitnodiging om de BGT-check uit te voeren? Dan kunt u deze ‘check’ uitvoeren voor alle percelen die u met de Gecombineerde opgave heeft opgegeven. Dit geldt ook voor gehuurde percelen. Het is raadzaam om de...

Lees meer

Wijzigingen (EA)-vanggewas

Met de Gecombineerde opgave (GO) heeft u, indien van toepassing, opgegeven welk verplicht vanggewas na mais u gaat telen. Ook heeft u wellicht EA-vanggewassen en de geplande zaaidatum opgegeven. Als er bepaalde wijzigingen zijn t.o.v. de opgave, dan bent u verplicht...

Lees meer

Mestruimte op natuurterrein

Pacht u natuurterrein? Dan moet u de mestruimte bepalen op basis van uw pacht-/beheersovereenkomst. Wat is hierbij van belang?   Meetellen mestruimte De mestruimte op natuurterrein telt niet mee voor uw gebruiksnormen-berekening. Deze ruimte bepaalt wel hoeveel...

Lees meer

Plan nu uw mestbalans 2022

Onlangs heeft u uw Gecombineerde opgave ingediend. Hiermee is tevens de basis voor de stikstof- en fosfaatruimte voor 2021 vastgelegd. Een goed moment om de prognose van uw mestbalans op te stellen.   Mestgebruik en plaatsingsruimte Naast de mestproductie van uw...

Lees meer

Registreer de verblijfplaats van paarden

Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&R-paarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als u een (hobby)paard...

Lees meer

Keuzes invulling mestbeleid vanaf 2022

Deze zomer worden nieuwe maatregelen t.a.v. het mestbeleid voor de periode 2022 t/m 2025 bekend gemaakt. Aangezien de waterkwaliteit de laatste jaren volgens de gebruikte onderzoeken iets is verslechterd, zijn voor bepaalde gebieden aanscherpingen te verwachten. Dit...

Lees meer

Vraag uw kennisvoucher tijdig aan

Vanaf 31 mei kunt u een advies- óf cursusvoucher aanvragen bij RVO. Aanvragen worden toegewezen op volgorde van binnenkomst.   Adviesvoucher Een adviesvoucher heeft een waarde van maximaal € 1.500. Met een adviesvoucher kunt u één op één of in groepsverband...

Lees meer

Controleer uw nieuwe perceelsgrenzen

Nederland wil uiterlijk eind 2022 ‘alle’ percelen in de digitale kaart ‘Basisregistratie grootschalige topografie’ hebben. RVO is onlangs gestart met het vervolg van dit project. Mogelijk dat u nu ook van RVO een uitnodiging voor de BGT-check ontvangt. Hiermee kunt u...

Lees meer

Sectorale maatregelen

Cultuur De ondersteunende maatregelen ten aanzien van cultuur worden in afgebouwde vorm verlengd tot 1 oktober 2021. Voor het derde kwartaal van 2021 wordt € 45 miljoen vrijgemaakt voor BIS- en erfgoedwetinstellingen en € 25 miljoen voor een verlenging van de directe...

Lees meer

Kredietfaciliteiten

TOA doorstartkrediet Vanaf naar verwachting 1 juni 2021 kunnen bedrijven via Qredits in aanmerking komen voor een TOA-krediet (Time Out Arrangement). Dit krediet stelt mkb-bedrijven in staat om een doorstart vanuit een WHOA-traject te maken en zodoende via...

Lees meer

Fiscale versoepelingen verlengd

Besloten is ook om een aantal met corona verband houdende fiscale versoepelingen te verlengen tot 1 oktober 2021. Onderstaand een overzicht. het uitstel van administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen; het akkoord met Duitsland en België over de...

Lees meer

TONK (met terugwerkende kracht) verruimd

Ook de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) wordt verlengd tot 1 oktober 2021, maar wordt door een aantal gemeenten tevens met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar verruimd. De TONK is bedoeld voor huishoudens die door een...

Lees meer

Leningen via Tozo later terugbetalen

Ook de Tozo (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) wordt met drie maanden verlengd en kan worden aangevraagd tot 1 oktober 2021. De Tozo bestaat uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud op het sociaal minimum en uit leningen ten...

Lees meer

Versoepeling afbetalen belastingschulden

Er komt een soepelere regeling voor de aflossing van belastingschulden waarvoor eerder uitstel van betaling werd verleend. Opgebouwde schulden hoeven pas vanaf 1 oktober 2022 te worden afbetaald, in plaats van 1 oktober 2021. Ook krijgen ondernemers langer de tijd om...

Lees meer

TVL verlengd

TVL voortgezet in derde kwartaal 2021 De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt inhoudelijk ongewijzigd voortgezet in het derde kwartaal van 2021. Dit betekent dat bedrijven met een omzetverlies van minstens 30% een vergoeding krijgen van maximaal 100% van de vaste...

Lees meer

NOW verlengd

NOW voortgezet in derde kwartaal 2021 De NOW-regeling is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een omzetdaling van minstens 20%. De NOW 4 gaat gelden voor het derde kwartaal van 2021, de maanden juli t/m september. De regeling is inhoudelijk niet...

Lees meer

Korte agro wenken – maart 2021

1. Niet-subsidiabele grond Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de topografische grenzen van de perceelsregistratie ligt. In ‘Mijn percelen’ ligt deze grond buiten de groen omlijnde percelen. Aangezien de perceelsgrenzen kunnen wijzigen, is het raadzaam om dit...

Lees meer

Intern salderen nu zonder vergunning

Wilt u uw bedrijf ontwikkelen? En kunt u met intern salderen volstaan? Dan heeft u geen natuurvergunning meer nodig.   Intern salderen Met intern salderen kunt u gebruik maken van stikstofruimte die op uw bedrijf ontstaat. Bijvoorbeeld als u een bestaande stal...

Lees meer

Minder stikstof bij mais en aardappelen

Teelt u mais of aardappelen op zand- en lössgrond? En start u de teelt na graslandvernietiging? Dan moet u vanaf dit jaar rekening houden met een korting op de stikstofnorm (‘kunstmestnorm’) van 65 kg/ha.   Korting 65 kg/ha alleen op zand- en lössgrond De korting...

Lees meer

Overgangsregeling fosfaatmonsters

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Dan moet u vanaf 2021 de fosfaattoestand van uw percelen bepalen op basis van twee indicatoren. Voor percelen met oude grondmonsters geldt wel een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is onlangs definitief...

Lees meer

Gecombineerde opgave: minder vragen, wel belangrijk!

Ten opzichte van vorig jaar zijn een heel aantal vragen komen te vervallen. Er worden nog wel algemene vragen gesteld (Landbouwtelling) en o.a. vragen over het gebruik van dierlijke mest. Een juiste opgave is hierbij van belang omdat dit (deels) gebruikt kan worden...

Lees meer

Bedrijfstoeslag en GLB-subsidies

Met de Gecombineerde opgave kunt u, zoals gebruikelijk, uw bedrijfstoeslag en overige GLB-subsidies aanvragen. Hiervoor moet u aan diverse voorwaarden voldoen, zoals bijvoorbeeld een juiste registratie.   Aanvragen U kunt met de GO uitbetaling aanvragen van:...

Lees meer

Indienen Gecombineerde opgave 2021

U kunt uw Gecombineerde opgave weer indienen bij RVO. Hiermee geeft u uw percelen op, kunt u uw bedrijfstoeslag en andere subsidies aanvragen en moet u diverse (mest)vragen beantwoorden. Het belang van een juiste en tijdige indiening is daardoor groot.   Inloggen...

Lees meer

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Is uw inkomen gedaald en kunt u door de coronamaatregelen noodzakelijke kosten als woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen. De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor andere regelingen of...

Lees meer

Zorgondernemers en TVL-subsidie

Om het omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen te compenseren, kunt u als zorgondernemer ook tegemoetkomingen ontvangen van zorginkopers zoals zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten. Wij wijzen u erop dat in de beleidsregel voor de continuïteitsbijdrage...

Lees meer

Korte agro wenken – februari 2021

1. Uitstel voor PAS-melders Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? En wilt u deze PAS-melding omzetten naar een natuurvergunning? Dan moet u gegevens t.a.v. de betreffende activiteit doorgeven aan RVO. De uiterste datum voor indiening van deze gegevens is...

Lees meer

ISDE nu ook voor energiebesparing

De ‘Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing’ (ISDE) is bedoeld voor particulieren en zakelijke gebruikers. Voor zakelijke gebruikers komen kleinschalige installaties voor de productie van duurzame energie in aanmerking.   Zakelijk gebruiker Ook...

Lees meer

Papieren VDM verdwijnt na uitrijseizoen

In 2021 worden de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) vervangen door rVDM’s. Met rVDM’s worden tijdens het mesttransport diverse meldingen digitaal doorgegeven. De papieren VDM’s voor forfaitaire transporten komen ook te vervallen.   rVDM-systeem In een...

Lees meer

Financiële steun bij omschakelen

Wilt u uw bedrijf verduurzamen of extensiveren? Er zijn regelingen aangekondigd die u bij deze omschakeling financieel kunnen ondersteunen. De details zijn echter nog niet bekend.   Omschakelfonds Minister Schouten wil bedrijven stimuleren en ondersteunen, die...

Lees meer

Fosfaatbemonstering: nieuwe regels

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? En zijn uw fosfaatmonsters niet meer geldig? Dan kunt u bij nieuwe grondmonsters, net als in andere jaren, kiezen uit twee monsterprotocollen: ‘standaard’ of ‘gestratificeerd’. Dit geldt nu ook voor de fosfaattoestand...

Lees meer

Investeren? Mogelijk fiscaal voordeel!

Wilt u investeren in milieuvriendelijke of energiebesparende bedrijfsmiddelen? Ga dan na of uw investering op de ‘Milieulijst’ of ‘Energielijst’ staat. U kunt dan fiscaal voordeel behalen. Voor 2021 gelden aangepaste lijsten.   ‘Milieulijst’ en ‘Energielijst’ U...

Lees meer

Melden maisteelt uiterlijk 15 februari

Bent u van plan om mais te gaan telen op zand- of lössgrond? Dan moet u uw maispercelen uiterlijk 15 februari melden bij RVO. Heeft u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo spoedig mogelijk, anders is mais telen niet toegestaan!   Aanmelden RVO Het aanmelden van een...

Lees meer

Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020!

Nog even en u moet de laatste btw-aangifte van 2020 indienen. Daarbij is het opletten geblazen, want deze aangifte bevat een aantal specifieke punten. En deze kunnen u in een gunstig geval fiscaal voordeel opleveren.   Personeelsuitgaven De btw op...

Lees meer

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) kwartaal 4 sluit 29 januari

Eind vorig jaar is de TVL-subsidie opengesteld voor het laatste kwartaal van 2020, deze regeling is in het laatste kwartaal ook voor agrarische bedrijven toegankelijk geworden. De TVL-subsidie is aan te vragen vóór 29 januari 17:00 uur. Doordat de cijfers van het...

Lees meer

Andere rechtsvorm? Dat vraagt om maatwerk

In de praktijk zijn er veel verschillende rechtsvormen waarin de onderneming geëxploiteerd kan worden. De meest voorkomende zijn de eenmanszaak, maatschap/vof, cv of bv. Of een combinatie hiervan.   Plus- en minpunten en verschillen in belastingtarief Iedere vorm...

Lees meer

Herwaardering landerijen. Wat is wijsheid?

Al vele jaren wordt er gesproken over afschaffing van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. In de meest pure vorm is de landbouwvrijstelling van toepassing op de economische waardestijging van landbouwgronden, wanneer deze in de eigen agrarische...

Lees meer

ISDE subsidie zakelijke gebruikers uitgebreid

De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is in 2021 uitgebreid met de categorieën voor zonnepanelen en een kleinschalige windturbine. De ISDE-subsidie zakelijke gebruikers moet worden aangevraagd bij de RVO voordat een investering wordt...

Lees meer

Regeling vaste reiskostenvergoeding wijzigt

In 2021 mogen de vaste reiskostenvergoedingen niet meer onbelast worden vergoed. Tenzij: de medewerker 36 weken in het jaar reist naar een vaste werkplek of de medewerker 128 dagen per jaar naar een vaste werkplek reist. In bovenstaande gevallen mag de werkgever een...

Lees meer

Korte agro wenken – december 2020

1. Melden maisteelt op zand/löss Gaat u volgend jaar mais telen op zand- of lössgrond? Vanaf 2021 is dit alleen toegestaan als u het betreffende maisperceel vooraf aanmeldt bij RVO. Dit moet u uiterlijk 15 februari doen. Meldt u het perceel niet of niet tijdig, dan...

Lees meer

TVL nu ook voor agrarische bedrijven

De regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)  is een steunmaatregel vanuit de overheid die al 2 kwartalen loopt. De TVL-regeling is deze periode ook opengesteld voor agrarische bedrijven.   Voorwaarden Heeft u in het laatste kwartaal van dit jaar minimaal 30%...

Lees meer

Eindejaarstips Meststoffenwet

Het einde van het jaar 2020 nadert snel. Rondom de jaarwisseling moeten vaak diverse zaken t.a.v. de ‘Meststoffenwet’ worden geregeld. Wat is van belang om rekening mee te houden?   Uiterlijk 31 december 2020 Melden toepassen ‘fosfaatverrekening’ over het jaar...

Lees meer

Indienen detailinformatie PAS-melder

Heeft u in de PAS-periode een PAS-melding gedaan? Dan kan uw activiteit mogelijk worden gelegaliseerd. U moet dan wel aan de voorwaarden voldoen en uiterlijk 31 januari 2020 aanvullende informatie indienen bij RVO.   Geen legalisatie, gevolgen vaak groot Voldoet...

Lees meer

Subsidies Jonge landbouwers 2020

Wilt u als Jonge landbouwer bepaalde investeringen doen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidie Jonge landbouwers. Alle provincies stellen de subsidie open van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u).   Subsidiebedrag De subsidie bedraagt...

Lees meer

Bepalen gehaltes mestvoorraad

Veel bedrijven moeten eind 2020 weer de mestvoorraad bepalen. Voor de gehaltes van de mest moet u uitgaan van de ‘best beschikbare gegevens’. RVO hanteert vier ‘stappen’ voor het bepalen van de best beschikbare gehalten. Waar gaat RVO vanuit? Wat is onlangs gewijzigd?...

Lees meer

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2020

Heeft u met de Gecombineerde opgave 2020 GLB-subsidie(s) aangevraagd? De uitbetaling van de bedrijfstoeslag vindt veelal in december plaats. Uw uitbetaling wordt gecorrigeerd met het eerder verleende voorschot.   Basis- en vergroeningspremie Onlangs is de...

Lees meer

Zijn uw grondmonsters nog geldig?

Wilt u gebruik maken van derogatie en/of hogere fosfaatgebruiksnormen? Dan moet u beschikken over geldige grondmonsters. Voor de fosfaatdifferentiatie geldt een overgangsregeling vanwege de invoering van nieuwe indicatoren.   Derogatie Wilt u volgend jaar gebruik...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de woningeigenaar

1. Koop (eerste) eigen woning na 2020 Jongeren die minstens 18 jaar zijn en nog geen 35 jaar, krijgen vanaf 2021 een vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning. De vrijstelling is eenmalig. Dit betekent dat indien deze jongeren al een...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de automobilist

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden Een lagere bijtelling geldt gedurende een termijn van maximaal 60 maanden. Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2016, houd er dan rekening mee dat deze lagere...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor werkgevers

1. Loonkostenvoordeel voor lage lonen Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijk minimumloon (WML), krijgen een tegemoetkoming: het lage-inkomensvoordeel (LIV). Voor het LIV gelden de volgende voorwaarden: het...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor de bv en de dga

1. Beoordeel de hoogte van de winst van uw bv De tarieven van de vennootschapsbelasting gaan de komende twee jaren verder dalen en zien er als volgt uit: Jaar Tarief eerste schijf Lengte eerste schijf Tarief tweede schijf 2020 16,5% € 200.000 25% 2021 15% € 245.000...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor ondernemers

1. Speel in op lagere tarieven Het tarief in de eerste schijf van box 1 in de inkomstenbelasting gaat in 2021 omlaag. Ook het lage tarief in de vennootschapsbelasting daalt volgend jaar. Over de eerste € 245.000 winst betaalt uw bv dan 15% Vpb in plaats van 16,5% in...

Lees meer

Eindejaarstips 2020 | Tips voor alle belastingplichtigen

1. Speel in op aftrekbeperking box 1 De tarieven in box 1 voor inkomsten uit werk en woning gaan de komende jaren verder omlaag. Hiermee is al begonnen in 2019. Ook in 2021 kunt u een verlaging van de tarieven tegemoetzien. Het tarief van de eerste schijf, tot een...

Lees meer

Openstelling SDE++ vanaf 24 november 2020

De regeling Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) is de opvolger van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). De SDE++ richt zich op grootschalige uitrol van technieken die hernieuwbare energie produceren en...

Lees meer

POP 3 subsidie Jonge landbouwers

De subsidie jonge landbouwers is binnenkort weer aan te vragen bij RVO. De openstellingsperiode is van 7 december 2020 tot en met 12 februari 2021. Om voor een subsidie in aanmerking te komen, dient u als aanvrager te voldoen aan enkele minimale voorwaarden, namelijk:...

Lees meer

PAS-melding omzetten

De circa 3.300 bedrijven die tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding hebben gedaan hebben onlangs bericht ontvangen van de RVO dat er aanvullende gegevens nodig zijn. Deze informatie is nodig om te bepalen of het bedrijf in aanmerking komt voor een...

Lees meer

Gratis scholing en ontwikkeltrajecten

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. Mensen zullen hun baan verliezen en op zoek moeten naar ander werk, zo schreef het kabinet eerder. Daarom is er het aanvullend sociaal pakket van € 1,4 miljard. Via het programma ‘NL leert door’ financiert het...

Lees meer

Andere belangrijke steunmaatregelen op een rij

Naast de eerder genoemde aanvullingen van de steunmaatregelen, bestaan ook nog de lopende andere belangrijke steunmaatregelen uit het derde steunpakket. Dat pakket heeft het kabinet al veel eerder bekendgemaakt. Deze maatregelen, die van 1 oktober tot en met 30 juni...

Lees meer