Vanaf 2024 geldt langs een sloot die, onder normale omstandigheden, het gehele jaar droog is geen bufferstrook meer. De nieuwe kaartlaag met bufferstroken komt in februari 2024 in ‘Mijn percelen’.

 

Bufferstroken langs bepaalde type sloten

In tabel 1 staan de minimale breedtes van bufferstroken langs bepaalde type sloten. Soms geldt een afschaling in de breedte als de oppervlakte van de bufferstroken meer dan 4% is van het topografische perceel.

Tabel 1. Type sloot en bijbehorende breedte van de bufferstrook vanaf 2024

Type sloot Breedte bufferstrook

(m)

Afschaling

(m)

Droge sloot (jaarrond) n.v.t. n.v.t.
Droogvallende sloot1 1 n.v.t.
Natte sloot2 3 3-> 1-> 0,5
Ecologisch kwetsbare waterloop 5 n.v.t.
KRW-waterlichaam 5 5-> 3-> 13

1 Bevat, onder normale omstandigheden, geen water in periode 1 april t/m 1 oktober.

2 Bevat, onder normale omstandigheden, water in periode 1 april t/m 1 oktober.

3 Afschaling naar 1 meter alleen als sloot max. 10 meter breed is.

 

Wat mag wel/niet op bufferstroken

Op een bufferstrook mag u hetzelfde gewas telen als de hoofdteelt op het perceel. Behalve op het deel van de bufferstrook dat tevens een teeltvrije zone is. U mag het gewas oogsten. Echter de bufferstrook mag u niet bemesten en hierop mag u geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken.

 

Combinatie met GLB-regeling

Zet u een bufferstrook in als ‘niet-productief areaal? Dan mag u het gewas niet oogsten. Verder mag u op een bufferstrook alle eco-activiteiten uitvoeren behalve ‘groene braak’, ‘precisiebemesting’, ‘precisiegewasbescherming’ en ‘fertigatie’.

 

Let op!

In 2024 moet u opnieuw kijken naar de invulling van uw bufferstroken. Informeer bij ons naar alle regels.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.