Korte agro wenken – augustus 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Uitstel deel conditionaliteit (GLB) Vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en het behouden van de voedsel-zekerheid wordt een deel van de regels van de conditionaliteit met één...

Voorstel wijzigingen ‘Meststoffenwet’

De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) gaan pas in werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 1 januari 2023 op onderdelen aan te passen.   Kortere uitrijperiode voor drijfmest en...

Stijgt of daalt uw pachtprijs?

Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn wel enkele uitschieters.   Pachtvormen De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en...

Bepalen instapeis en klasse eco-premie

Wilt u aan de eco-regeling meedoen? Dan moet u eerst aan de ‘instapeis’ voldoen. Daarna bepaalt u de totale ‘waarde’ van uw eco-activiteiten. Deze waarde bepaalt uw klasse en welke eco-premie u kunt ontvangen.   Instapeis: voldoende punten scoren op vijf thema’s...

Hoogte eco-premie en eco-maatregelen

Met de eco-regeling kunt u extra subsidie krijgen bovenop uw basispremie. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet u extra inspanningen leveren in de vorm van eco-activiteiten. U bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.   Eerst...