De regels uit het 7e Actieprogramma Nitraat (7e AP) gaan pas in werking als de ‘Meststoffenwet’ is aangepast. Onlangs zijn enkele voorstellen gedaan om ‘Meststoffenwet’ per 1 januari 2023 op onderdelen aan te passen.

 

Kortere uitrijperiode voor drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib

Met de wijziging mag u vanaf 16 maart (nu 16 februari) drijfmest en vloeibaar zuiveringsslib uitrijden. Dit geldt voor bouwland op alle grondsoorten. Voor bepaalde (vroege) gewassen blijft de begindatum van de uitrijperiode op 16 februari staan. Er gaat dan wel een meldplicht gelden.

 

Vaste strorijke mest op zand- en lössgrond vanaf 1 januari

Op zand- en lössgrond mag u vanaf 1 januari (was 1 februari) vaste strorijke mest aanwenden. Dit geldt voor gras- en bouwland.

.

Rustgewas verplicht op zand- en lössgrond

De verplichting uit het 7e AP, om eens in de vier jaar een rustgewas te telen, op zand- en lössgrond, wordt ook opgenomen in de ‘Meststoffenwet’.

 

Op perceelsniveau eenmaal rustgewas in periode 2023 t/m 2026

In de jaren 2023 t/m 2026 moet u op ieder perceel bouwland op zand- en lössgrond tenminste eenmaal een rustgewas telen. Dit geldt niet als een gewas 4 jaar onafgebroken op het perceel blijft staan of als u gewassen biologisch teelt.
De verplichting is ‘perceelsgebonden’ en gaat daardoor mee over naar een eventuele nieuwe gebruiker.

 

Let op!

De voorgestelde wijzigingen zijn nog niet definitief. Maar de kans is groot dat LNV deze regels per 1 januari 2023 invoert.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.