Terugbetalen belastingschulden vanaf 1 oktober 2022

Betalingsregeling Als u uitstel van betaling van belasting hebt gekregen, moet u vanaf 1 oktober 2022 de belastingschulden gaan terugbetalen. U dient de schuld in maximaal 60 maandelijkse termijnen af te lossen. Oftewel, uiterlijk 1 oktober 2027 dient de schuld...

Vergoeding kosten PAS-melder

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de provincies besloten de PAS-melders tegemoet te komen met een vergoeding van 1.600 euro voor gemaakte kosten. PAS-melders moesten vaak extra kosten maken voor het aanleveren van de...

BGT-check

Zoals eerder aangekondigd gaat RVO voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen...

TVL Q2 bijna geopend

In het tweede kwartaal is het weer mogelijk om de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aan te vragen voor (bijna) alle bedrijven. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was...

Voorschot basis- en vergroeningsbetaling

Het is ook dit jaar weer mogelijk om een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen bij RVO. Het voorschot is aan te vragen tot en met 30 juni. Als u de aanvraag indient ontvangt u in juli al een deel van de uitbetaling namelijk € 300 per hectare....