Zoals eerder aangekondigd gaat RVO voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen controleren en aangeven of u akkoord bent of niet. RVO verstuurt momenteel de uitnodigingen voor de controle van percelen naar bedrijven die nog niet eerder een brief hebben ontvangen.

 

Controle met BGT-check

U ontvangt bericht van RVO als uw percelen gecontroleerd kunnen worden. U kunt via deze zogenaamde ‘BGT-check’ vooraf de nieuwe perceelsgrenzen controleren. Bent u niet akkoord met een wijziging van een perceelsgrens? Dan kunt u dit aangeven op de kaart. U moet uw melding wel onderbouwen met argumenten.

 

Geen formeel bezwaar

De BGT-check heeft geen juridische status. U bent niet verplicht om de BGT-check uit te voeren. Het is echter wel aan te raden om de check uit te voeren en waar nodig wijzigingen door te geven. Wanneer dit achteraf pas gebeurd moet dit middels een formeel bezwaar. Een formeel bezwaar kunt u pas indienen wanneer u uw oude grenzen in de Gecombineerde opgave blijft hanteren en RVO deze afkeurt. Bezwaar is alleen mogelijk als dit gevolgen heeft voor uw bedrijfstoeslag. Het is daarom beter om vooraf, met de BGT-check, overeenstemming te krijgen met RVO.