Betalingsregeling

Als u uitstel van betaling van belasting hebt gekregen, moet u vanaf 1 oktober 2022 de belastingschulden gaan terugbetalen. U dient de schuld in maximaal 60 maandelijkse termijnen af te lossen. Oftewel, uiterlijk 1 oktober 2027 dient de schuld volledig te zijn afgelost.

Het tijdig voldoen aan de nieuw opkomende verplichtingen is een voorwaarde voor het recht op de betalingsregeling. Doet u vanaf 1 juli niet op tijd aangifte en/of betaalt u niet op tijd, dan komt u niet in aanmerking voor de betalingsregeling! Hierdoor moet u de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had, en die van 12 maart 2020 tot en met 30 juni 2021 niet zijn betaald, al vóór 1 oktober 2022 voldoen.

 

De betalingsregeling kent de volgende uitgangspunten

  • Aflossing in 60 maandelijks gelijke termijnen;
  • Eerste aflossing uiterlijk op 31 oktober 2022 overmaken, elke volgende termijn een maand later;
  • Afwijken van het betalingsschema is mogelijk, mits aannemelijk kan worden gemaakt dat het voor u niet mogelijk is om in oktober 2022 te beginnen met aflossen. Een latere startdatum is dan mogelijk, maar de belastingschuld moet nog steeds vóór 1 oktober 2027 volledig zijn afgelost.