In het tweede kwartaal is het weer mogelijk om de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) aan te vragen voor (bijna) alle bedrijven. Het kabinet heeft besloten om de TVL voor het 2e kwartaal van 2021 verder uit te breiden. Het subsidiepercentage stijgt naar 100%. Dit was eerst nog 85%.

 

Openstelling Q2

Voor veel ondernemers was de referentieperiode van het 1e kwartaal van 2019 voor TVL Q1 2021 niet representatief. In deze periode draaiden zij door omstandigheden te weinig of geen omzet. Hierdoor ontvingen zij ook minder of helemaal geen TVL-subsidie. RVO heeft daarom de referentieperiode verruimd. Ondernemers kunnen bij TVL Q2 2021 als referentieperiode kiezen uit 2 verschillende kwartalen (Q2 2019 of Q3 2020).

 

Zo ziet TVL Q2 2021 eruit

Het subsidiepercentage is 100%. Als u 100% omzetverlies heeft, ontvangt u 100% van uw vaste lasten als tegemoetkoming. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten, niet om de werkelijke vaste lasten.

 

Welke bedrijven kunnen TVL Q2 2021 aanvragen?

Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL Q2 2021 aanvragen:

  • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal is € 1.500;
  • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal is € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 1.200.000 voor grote ondernemingen (niet-mkb bedrijven);
  • Ondernemers die tussen 15 maart en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart, kunnen ook TVL Q2 2021 aanvragen.

Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt bovenop de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021. Voor het aanvragen van de TVL subsidie heeft u e-herkenning niveau 3 nodig.

 

Meer weten?

Heeft u vragen over het aanvragen van de TVL subsidie, of heeft u een overzicht van u omzet nodig in Q2? Neem dan contact op met u relatiebeheerder via ons algemene telefoonnummer 088 2824000.