Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft samen met de provincies besloten de PAS-melders tegemoet te komen met een vergoeding van 1.600 euro voor gemaakte kosten.

PAS-melders moesten vaak extra kosten maken voor het aanleveren van de benodigde gegevens om hun melding te legaliseren. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) hebben zij ook al kosten gemaakt voor het indienen van hun melding. Meer informatie over de wijze waarop de vergoeding straks kan worden aangevraagd volgt in een later bericht.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya