Het is ook dit jaar weer mogelijk om een voorschot van de basis- en vergroeningsbetaling aan te vragen bij RVO. Het voorschot is aan te vragen tot en met 30 juni. Als u de aanvraag indient ontvangt u in juli al een deel van de uitbetaling namelijk € 300 per hectare.

 

Voorwaarden

Om het voorschot te krijgen, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de uitbetaling van basis- en vergroeningsbetaling hebben aangevraagd in de Gecombineerde opgave;
  • betalingsrechten en subsidiabele landbouwgrond hebben;
  • recht hebben op een voorschotbedrag van minimaal € 400;
  • in het huidige en de afgelopen 2 belastingjaren niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun (hebben) ontvangen. Heeft uw bedrijf het maximale bedrag van € 20.000 al bereikt? Of gaat u met het voorschot over dit bedrag heen? Dan heeft u geen recht op het voorschot.

Wilt u dat wij het voorschot voor u aanvragen of heeft u een vraag over de voorwaarden? Neem dan contact op met een van onze adviseurs. Dat kan telefonisch via 088 2824000 of per mail: advies@nuweasubidies.nl. Wij helpen u graag verder.