Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Uitstel deel conditionaliteit (GLB)

Vanwege o.a. de oorlog in Oekraïne en het behouden van de voedsel-zekerheid wordt een deel van de regels van de conditionaliteit met één jaar uitgesteld. Hierdoor gaan de regels voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie’ en GLMC 8 ‘4% niet-productief areaal’ niet in per 1 januari 2023.

Deze versoepeling geldt niet voor deelnemers aan de eco-regeling en/of het ANLb. Deze bedrijven moeten wel voldoen aan de volledige conditionaliteit, inclusief GLMC 7 en GLMC 8.

 

2. Extra steun varkens/pluimvee

Houdt u varkens en/of pluimvee? En heeft u in 2022 grond in gebruik? Dan ontvangt u in september extra GLB-steun van € 2.700. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • U heeft minimaal 50 varkens of 250 stuks pluimvee.
  • U heeft met de GO 2022 uitbetaling betalingsrechten aangevraagd.
  • U voldoet aan de drempelwaarde van € 500 (hoogte basis- en vergroeningspremie op basis van waarde 2021).
  • U voldoet aan de vergroeningseisen.
  • U bent geen deelnemer aan de stoppersregeling.

Deze steun hoeft u niet aan te vragen. Als u aan de voorwaarden voldoet betaalt RVO deze automatisch uit.

 

3. Subsidie SABE-cursus agrariërs

Wilt u één van onderstaande SABE-cursussen volgen?

  • Verdieping in ‘stikstof’.
  • Verdieping in precisielandbouw.
  • Verdieping in natuurinclusief ondernemen.

Dan kunt u t/m 1 oktober 2022 een cursusvoucher aanvragen bij RVO. De waarde van deze voucher bedraagt € 800. De cursus moet u volgen bij één van de vijf aangewezen opleidingsinstellingen. Heeft u dit jaar al de voucher ‘Advies van een erkende bedrijfsadviseur’ ontvangen? Dan komt u niet in aanmerking.

 

4. Derogatie pas in september bekend

Waarschijnlijk wordt in ‘Brussel’ pas op 15 september gestemd over derogatie. Mogelijk is de inhoud van de concept derogatie-beschikking iets eerder bekend. Op dit moment is nog niet duidelijk of derogatie voor 2022 en de komende jaren wordt verleend. Ook is de inhoud niet bekend.

Als derogatie wordt verleend is de kans groot dat, zeker voor de komende jaren, de derogatie- voorwaarden strenger worden. Ook is de kans aanwezig dat de derogatie langzaam wordt afgebouwd.

Als ‘Brussel’ derogatie niet verleent wordt mogelijk ‘soepel’ omgegaan met de mestregels voor 2022. Dit is wenselijk gezien de late bekendmaking. Echter, nu is er geen garantie of dit ook gaat gebeuren.

 

5. Vrijstelling zoogkoeienhouderij

Bij een volledige bedrijfsoverdracht naar een nieuwe bedrijf (nieuw KVK-nr) kunt u de vrijstelling zoogkoeienhouderij overdragen. Dit was voorheen niet mogelijk, waardoor het nieuwe bedrijf in het voorgaande jaar reeds een aanmelding moest indienen.

Het nieuwe bedrijf moet zich nu binnen 30 dagen na overdracht (en binnen hetzelfde kalenderjaar) aanmelden bij RVO.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.