Wilt u aan de eco-regeling meedoen? Dan moet u eerst aan de ‘instapeis’ voldoen. Daarna bepaalt u de totale ‘waarde’ van uw eco-activiteiten. Deze waarde bepaalt uw klasse en welke eco-premie u kunt ontvangen.

 

Instapeis: voldoende punten scoren op vijf thema’s

Uw eco-activiteiten moeten positief scoren op een vijftal thema’s (zie tabel 2). Het aantal te behalen punten (5 punten per hectare) wordt verdeeld over de vijf thema’s. In tabel 2 staan de thema’s vermeld en de bijbehorende verdeelsleutels. Ook is het minimaal aantal punten per thema aangegeven voor een bedrijf met 40 ha grond (uitgangspunt: 40 x 5 = 200 punten).

Tabel 2. Thema’s, verdeelsleutel en min. aantal punten bij 40 ha

Thema’s Verdeelsleutel Min. punten per thema
Klimaat 25% 50
Bodem en lucht 25% 50
Water 15% 30
Landschap 15% 30
Biodiversiteit 20% 40

 

Punten en oppervlakte eco-activiteit

Aan iedere eco-activiteit zijn punten toegekend voor de betreffende thema’s. Voor bijvoorbeeld de eco-activiteit ‘grasland met kruiden’ gelden 2 punten voor ‘Klimaat’, 4 voor ‘Bodem en lucht’, 3 voor ‘Landschap’ en 1 voor ‘Water’ en 1 voor ‘Biodiversiteit’. Zie voor het aantal punten per eco-activiteit de site van RVO: www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-glb/eco-regeling

Per eco-activiteit moet u de oppervlakte vermenigvuldigen met de punten per thema. De punten per thema bij elkaar opgeteld bepalen of u, voor ieder thema, aan het minimaal aantal punten voldoet.

 

Waarde eco-activiteiten bepalen klasse en hoogte eco-premie

Voldoet u aan de instapeis? Dan kunt u de totale ‘waarde’ van uw eco-activiteiten bepalen. Per eco-activiteit is een waarde vastgesteld. De hoogte van de waarde per activiteit is afhankelijk van de regio. Hiervoor is Nederland ingedeeld in twee regio’s. Zie de eerder vermelde site van RVO.

 

Waarden en oppervlakte eco-activiteit

De oppervlakte van iedere eco-activiteit vermenigvuldigt u met de bijbehorende waarde. De totale waarde van al uw eco-activiteiten bepalen de klasse waarin u terecht komt.

 

Minimale waarde per klasse

Om in de klasse ‘Brons’ te komen moet uw totale waarde gelijk of hoger zijn dan uw hectares grond maal de eco-premie ‘Brons’. Voor een bedrijf met 40 ha moet deze waarde daardoor minimaal 40 ha x € 60 = € 2.400 bedragen. Voor ‘Zilver’ is dit € 4.000 en voor ‘Goud’ € 8.000. Zie het eerdere artikel.

 

Hoogte eco-premie

Heeft u bepaald in welke klasse u terecht komt? Dan is de eco-premie gelijk aan de subsidiabele oppervlakte maal de betreffende eco-premie per ha. Uw eco-premie is daardoor niet gelijk aan de totale waarde van de eco-activiteiten. Stel, het bedrijf van 40 ha ‘scoort’ een waarde van € 4.500, de eco-premie wordt dan € 4.000 (40 x € 100) en niet € 4.500.

 

Voorlopig bouwplan en eco-activiteiten bepalen

Bepaal bij het opstellen van uw voorlopig bouwplan 2023 welke eco-activiteiten u uit kunt voeren. Een deel kan reeds aanwezig zijn. Bepaal vervolgens of en welke eco-activiteiten extra nodig zijn.

 

Meer weten?

De eco-regeling is ingewikkeld. Heeft u hulp nodig om te bepalen of de eco-regeling haalbaar is? Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.