Onlangs zijn nieuwe pachtnormen vastgesteld. Deze pachtnormen gelden voor een pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2022. Deze keer zijn de wijzigingen beperkt. Er zijn wel enkele uitschieters.

 

Pachtvormen

De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer dan 6 jaar.

 

Wijziging t.o.v. vorig jaar vaak beperkt, sommige uitschieters

De meeste dalingen en stijgingen van de pachtnorm zijn beperkt tot 6%. Alleen voor het ‘Centraal veehouderijgebied’ en het ‘Hollands/Utrechts weidegebied’ geldt een stijging van 17% respectievelijk 12%. Voor het ‘Zuidwestelijk akkerbouwgebied’ geldt een forse daling van 23%

 

Agrarische bedrijfsgebouwen en woningen

De maximaal toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen stijgt met 2,79%. Voor agrarische woningen is de pachtverhoging per 1 juli 2022  2,3% voor pachtovereenkomsten die zijn gesloten vóór 1 september 2007. Voor de pachtprijs voor pachtovereenkomsten vanaf 1 september 2007 geldt een stijging van 2,7%.

 

Let op!

Ontvangt u een factuur voor uw pacht? Controleer dan of uw verpachter de pachtprijs correct heeft bepaald.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.