Met de eco-regeling kunt u extra subsidie krijgen bovenop uw basispremie. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Hiervoor moet u extra inspanningen leveren in de vorm van eco-activiteiten. U bent niet verplicht om aan de eco-regeling deel te nemen.

 

Eerst conditionaliteit

Wilt u in aanmerking komen voor de ‘eco-premie’ vanuit de eco-regeling? Dan moet u eerst aan de conditionaliteit (basisvoorwaarden GLB) voldoen. Deze voorwaarden gelden ook voor het verkrijgen van de basispremie. In de vorige editie zijn wij uitgebreid ingegaan op deze conditionaliteit.

 

Eco-regeling: extra premie, maar ook extra inspanningen

Als u voldoet aan de voorwaarden voor de eco-regeling, dan ontvangt u extra premie per subsidiabele hectare. Echter, het uitvoeren van eco-activiteiten kost u ook extra ‘inspanningen’. Het is van belang dat u de extra premie afzet tegenover uw extra kosten en inspanningen.

 

Hoogte premie afhankelijk van ‘klasse’

Uw eco-premie is afhankelijk van de ‘klasse’ waarin u terecht kunt komen. Is  de ‘waarde’ van uw eco-activiteiten hoger, dan komt u in een hogere klasse. De eco-premie per klasse is als volgt:

  • € 60 per ha voor klasse ‘Brons’.
  • € 100 per ha voor klasse ‘Zilver’.
  • € 200 per ha voor klasse ‘Goud’.

Deze bedragen gelden voor alle subsidiabele hectares op uw bedrijf. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan valt u automatisch in de klasse ‘Goud’.

 

Overzicht eco-activiteiten 2023

De (voorlopige) eco-activiteiten die u in 2023 kunt toepassen staan in tabel 1. U moet meerdere eco-activiteiten toepassen om aan de voorwaarden te kunnen voldoen.

Tabel 1. Voorlopige eco-activiteiten 2023

Eco-activiteiten
Gras met klaver Groenbedekking
Grasland met kruiden Onderzaai
Langjarig grasland
(5 jaar niet gescheurd)
Verlengde weidegang

(overdag weiden)

Meerjarige teelt
(meer dan 1 jaar, niet zijnde gras)
Verlengde weidegang

(dag en nacht weiden)

Natte teelt Biologische bestrijding
Rustgewas Heg, haag, struweel
Stikstofbindend gewas Overige houtige elementen
Strokenteelt Groene braak
Vroeg oogsten rooigewas

(uiterlijk 31 augustus)

Bufferstrook met kruiden

(langs bouwland)

Vroeg oogsten rooigewas

(uiterlijk 31 oktober)

Bufferstrook met kruiden

(langs grasland)

 

Ook bestaande eco-activiteiten tellen mee

Voert u bepaalde eco-activiteiten al uit? Of zijn deze al op uw bedrijf aanwezig? Dan kunt u deze ook inzetten voor de eco-regeling. Dit geldt bijvoorbeeld als u al kruidenrijk grasland teelt of struweelhagen in beheer heeft. Gebruikt u deze activiteiten binnen het ANLb? Dan tellen deze beperkt mee.

 

Let op!

U kunt aan de eco-regeling meedoen als u ook aan de conditionaliteit voldoet. Ga na of de eco-regeling interessant voor u is. Meld zo nodig uw eco-activiteiten uiterlijk 31 januari bij RVO.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.