De meeste eco-activiteiten zijn toegestaan op een bufferstrook. Een beperkt aantal eco-activiteiten kunt u ook in zetten op niet-productief areaal (NPA). Vanaf 2024 moeten niet-vrijgestelde bedrijven (o.a. akkerbouwers) voldoen aan 4% NPA vanuit GLMC 8. GLMC 8 is één van de conditionaliteit-eisen.

 

Eco-activiteiten op bufferstrook

Net als in 2023 zijn de meeste eco-activiteiten toegestaan op een verplichte bufferstrook. Hierbij moet u wel rekening houden dat u geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken op een verplichte bufferstrook.

Deze eco-activiteiten mag u niet toepassen op een bufferstrook: ‘groene braak’, ‘precisiebemesting’, ‘precisiegewasbescherming’ en ‘fertigatie’.

 

Eco-activiteiten inzetten als NPA

Alleen de volgende eco-activiteiten kunt u inzetten op NPA: ‘strokenteelt’ (niet-productieve strook), ‘groenbedekking’, ‘groene braak’, ‘heg, haag, struweel’, ‘landschapselement hout’, bufferstrook met kruiden’ en ‘biologische landbouw’. Zet u de eco-activiteiten ‘groene braak’ en/of ‘bufferstrook met kruiden’ in op NPA, dan mag u wel de punten, maar niet de waarde tellen binnen de eco-regeling. Dit geldt voor de eerste 4% NPA.

 

4% NPA vaak verplicht vanaf 2024

Vanaf 2024 zijn bedrijven verplicht om 4% NPA aan te leggen of in stand te houden. Dit geldt echter niet voor vrijgestelde bedrijven. Vrijgestelde bedrijven zijn bijvoorbeeld bedrijven met meer dan 75% grasland. Akkerbouwbedrijven zijn niet vrijgesteld en moeten daardoor het de eis ‘4% NPA’ voldoen.

 

Let op!

Er is momenteel weer van alles aan de hand wat betreft de Europese besluitvorming, dus de regels kunnen weer gewijzigd worden.

 

Hulp nodig?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.