Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

Stikstofnorm voor groenbemester als hoofdteelt

Vanaf dit jaar geldt alleen nog een stikstofnorm voor een niet-vlinderbloemige groenbemester die wordt geteeld na granen, graszaad of koolzaad. Inzaai uiterlijk 31 augustus en telen t/m 31 januari. Voor een niet-vlinderbloemige groenbemester, die in het groeiseizoen wordt geteeld (hoofdteelt), blijven de stikstofnormen ook gelden.

 

Aanpassingen begindatums eco-activiteiten

Vanwege het natte voorjaar zijn begindatums van enkele eco-activiteiten opgeschoven. Zowel bij ‘Grasland met kruiden’ als bij ‘Bufferstroken met kruiden’ moet het perceel nu zichtbaar bedekt zijn van 15 juli t/m 30 september.

 

Melden graslandvernietiging bij herinzaai

Wilt u in deze periode grasland vernieuwen? En ligt uw perceel op zand/löss? Of heeft u een derogatiebedrijf en ligt uw perceel op klei/veen in een NV-gebied? Dan is dit toegestaan t/m 31 augustus. U moet de graslandvernietiging wel vooraf melden bij RVO. Uw stikstofnorm wordt met 50 kg N/ha gekort. U heeft geen graslandvernietigingsmonster nodig.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.