De hoogte van de stikstoftotaalnorm en de derogatienorm is afhankelijk van de ligging van het perceel. NV-gebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en Natura 2000-gebieden bepalen de norm. In ‘Mijn percelen’ kunt u nagaan welke gebieden voor u van toepassing zijn.

 

Forse uitbreiding NV-gebieden

Alle zand- en lössgronden in de provincies Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg zijn, evenals in 2023, aangewezen als NV-gebied. Daarnaast zijn, over heel Nederland, veel extra gebieden als NV-gebied aangewezen. Veel percelen in de eerder aangewezen waterschappen vallen er nu buiten.

 

Lagere normen

Voor percelen in NV-gebieden geldt de lagere derogatienorm (2024: 210 i.p.v. 230 kg stikstof per ha). Daarnaast is op alle percelen in NV-gebieden (ook op niet-derogatiebedrijven) de stikstoftotaalnorm met 5% verlaagd. Dit geldt voor alle grondsoorten en alle teelten.

 

Lagere stikstofnorm in bepaalde grondwaterbeschermingsgebieden

Op percelen zand- en lössgrond in bovengenoemde provincies die liggen in grondwaterbeschermingsgebieden is de stikstoftotaalnorm met 10% verlaagd. Dit geldt voor alle bedrijven (ook niet-derogatiebedrijven). De lagere norm geldt voor percelen die voor meer dan 50% in zo’n gebied liggen.

 

Geen derogatienorm in en rondom Natura 2000-gebieden

Voor percelen in een Natura 2000-gebied geldt vanaf 2023 geen derogatienorm meer. Voor veel Natura 2000-gebieden geldt vanaf 2024 ook dat de derogatienorm niet meer van toepassing is voor percelen die voor meer dan 50% liggen in een zone van 250 meter rondom deze gebieden.

 

Kaartlagen in ‘Mijn percelen’

In ‘Mijn percelen’ is inzichtelijk gemaakt welke ‘gebieden’ op uw percelen van toepassing zijn. Hiervoor kunt u de volgende kaartlagen aanzetten: ‘NV-gebied’, ‘Grondwaterbeschermingsgebied’ en/of ‘Derogatievrije zone’. Om deze kaartlagen in ‘Mijn percelen’ in te kunnen zien moet u ver genoeg inzoomen.

 

Let op!

De wijzigingen kunnen veel effect hebben op uw gebruiksruimte. Ga na wat de ‘status’ is van uw percelen en hanteer de juiste normen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.