Heeft u gekozen voor de eco-activiteit ‘Groene braak’? Dan moet u ook gedurende de rest van het jaar rekening houden met de voorwaarden.

 

Voorwaarden ‘Groene braak’

Naast de minimale breedte van 3 meter en het telen van een toegestaan gewas, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Het perceel moet 9 maanden uit productie worden genomen (de braakperiode).
  • In de periode van 15 juli t/m 31 augustus moet het perceel voor minimaal 80% zijn bedekt met het toegestane gewas.
  • Het gewas moet tot het einde van de braakperiode aanwezig blijven.
  • In de braakperiode mogen geen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Dit is ook niet toegestaan als het gewas na deze periode blijft staan. Mechanisch vernietigen na de braakperiode mag wel.
  • Beweiden en/of oogsten is het gehele jaar niet toegestaan, dus ook niet na de braakperiode.

 

Aaneengesloten braakperiode van 9 maanden

De braakperiode van 9 maanden moet binnen het kalenderjaar liggen. Dit kan bijvoorbeeld zijn van 1 januari t/m 30 september of van 1 april t/m 31 december. Maar ook van 15 februari t/m 15 november.

 

Gewas laten staan, geen bewerkingen voor volgteelt

U mag zelf bepalen wanneer u het toegestane gewas inzaait. Als u maar aan de ‘bedekkingseis’ voldoet. In de braakperiode mag u het gewas niet vernietigen en dus ook geen grondbewerkingen uitvoeren. Een eventueel volggewas mag pas u na de braakperiode inzaaien of aanplanten.

 

Let op!

De voorwaarden voor ‘Groene braak’ gaan verder dan het gewas en de eis t.a.v. de bedekking. Zorg ervoor dat u ook na 31 augustus aan de voorwaarden blijft voldoen.