De ‘Nutriënt verontreinigde gebieden’ (NV-gebieden) worden fors uitgebreid. Voor percelen in deze NV-gebieden wordt de derogatienorm versneld afgebouwd: 210 kg N/ha in 2024 en 190 kg N/ha in 2025.

 

Aanvullende regels

Derogatiebedrijven op klei- en veengronden in NV-gebieden zijn verplicht om na mais een vanggewas te telen. Ook gaan voor deze derogatiebedrijven  aangescherpte graslandvernietigingsregels gelden.

Voor alle bedrijven in NV-gebieden wordt in 2024 de stikstofnorm voor alle gewassen verlaagd met 5% (voor percelen in bepaalde grondwater-beschermingsgebieden is dit 10%). Vanaf 2025 is de verlaging zelfs 20%.

 

Let op!

De nieuwe regels voor NV-gebieden zijn zeer recent bekend gemaakt. Houd de ontwikkelingen hiervan goed in de gaten.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya