De ‘Subsidie voor de vestiging van jonge landbouwers’ wordt voor de eerste keer opengesteld van 3 juni 9:00 t/m 2 augustus 17:00 2024. De subsidie is bedoeld voor jonge landbouwers, die op 1 januari 2023 of later een landbouwbedrijf zijn gestart of geheel of voor een groot deel hebben overgenomen. De subsidie bedraagt € 80.000. Het openstellingsbudget bedraagt €75 miljoen euro. De subsidie wordt toegekend op basis van volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

 

Voorwaarden

Voor deze subsidieregeling gelden voorwaarden voor de jonge landbouwer (aanvrager) en voor het bedrijf. Daarnaast moet de aanvrager een bedrijfsplan indienen.

 

Voorwaarden jonge landbouwer

De jonge landbouwer moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Op 1 januari 2023 of later gestart met een landbouwbedrijf of een bedrijf (deels) overgenomen.
 • Op 31 december 2024 niet jonger dan 16 jaar en niet ouder dan 39 jaar.
 • Bedrijfshoofd op het moment van indienen van de aanvraag.
 • Een land- of tuinbouwopleiding gevolgd of beschikken over passende vaardigheden.

Voorwaarden bedrijf

Het bedrijf moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Ingeschreven bij KVK met tenminste één van de SBI-codes voor landbouw: 011 t/m 016 en 1051. Bij SBI-code 1015 moet minimaal 50% van de verwerkte melk op eigen bedrijf worden geproduceerd. Bij de KVK moet een korte omschrijving van de landbouwactiviteit(en) zijn opgenomen.
 • De standaardverdiencapaciteit (SVC) moet minimaal € 15.000 zijn.
 • Het bedrijf moet, vanaf datum van subsidieverlening, minimaal vijf jaar in stand worden gehouden.

Bijlagen

Bij de aanvraag moeten de volgende bijlagen worden toegevoegd:

 • Het bedrijfsplan.
 • Een kopie van één van onderstaande zaken:
  • De koopakte of een ander overnamedocument.
  • De notariële akte van overdracht van aandelen of van de oprichting van de vennootschap en het aandelenregister.
  • De maatschaps- of vennootschapsakte.
 • Opgave gegevens voor berekening SVC (als in 2024 geen GO is ingediend).
 • Btw-nummer van jonge landbouwer en, indien van toepassing, naam en btw-nummer van moeder- en/of dochtermaatschappij.
 • Verklaring dat de jonge landbouwer beschikt over passende opleiding of vaardigheden.
 • Verklaring dat LNV/RVO het bedrijfsplan mag gebruiken voor statistisch onderzoek en analyses. De gebruikte gegevens zijn niet herleidbaar tot het individuele bedrijf.

 

 

Let op!

De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, tijdig indienen van de aanvraag is daarom van belang. Deze regeling is onlangs gepubliceerd en is nieuw vanuit RVO. Er liggen nog diverse vragen over de exacte uitvoering van de regelingen, de voorwaarden leveren nog vragen op, het opstellen van een bedrijfsplan en voorbereidingen treffen zijn echter wel aan te raden op korte termijn.

 

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze BE-adviseurs van WEA Subsidieadvies. Dat kan via telefoonnummer 0882824000 of per mail naar advies@nuweasubsidies.nl.