De Belastingdienst heeft een nieuwe modelovereenkomst ‘aanneming van werk door een zelfstandige zonder personeel’ gepubliceerd. Om zekerheid te verkrijgen over de arbeidsrelatie met hun zzp’ers dienen bouw- en infrabedrijven de nieuwe modelovereenkomst te hanteren. Dat meldt Bouwend Nederland.

 

Goedgekeurd document

De modelovereenkomst is een door de Belastingdienst goedgekeurd document waarin afspraken staan die de werkrelatie tussen het bouw- of infrabedrijf en de zelfstandige zonder personeel verduidelijkt. Als wordt gewerkt met een goedgekeurde modelovereenkomst, dan is de zzp’er niet in loondienst. Belangrijk hierbij is wel dat ook feitelijk conform de modelovereenkomst wordt gewerkt en de geel gearceerde bepalingen in de modelovereenkomst strikt worden opgevolgd.

 

Nieuwe modelovereenkomst 5 jaar geldig

De nieuwe modelovereenkomst is 5 jaar geldig tot en met april 2029. Per oktober 2023 is de nieuwe modelovereenkomst goedgekeurd en gepubliceerd. In de nieuwe versie is een aantal bepalingen minimaal aangepast. Wel is een belangrijk voorbehoud opgenomen:

Als de zzp’er die het werk heeft aangenomen, het werk vervolgens zelf ook weer geheel of gedeeltelijk uitbesteedt, dan dient hiervoor een aparte overeenkomst afgesloten te worden tussen de zzp’er en de partij waaraan het werk wordt uitbesteed. Voor een nieuwe partij in de keten dient dus een nieuwe (aparte) overeenkomst afgesloten te worden.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met uw relatiebeheerder via ons algemene telefoonnummer 088 2824000 of stuur een mail naar info@weanoordholland.nl. Wij helpen u graag verder.