Naast derogatiebedrijven moeten ook alle andere bedrijven een bemestingsplan opstellen. Maakt u geen gebruik van derogatie? Dan moet u uw bemestingsplan uiterlijk 14 maart gereed hebben.

 

Bemestingsplan per perceel of gewas

Een bemestingsplan voor niet-derogatiebedrijven is vormvrij. U moet het plan in eigen administratie bewaren. Dit bemestingsplan bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Per gewas of perceel een berekening van de geplande bemesting op basis van landbouwkundige adviezen. Grondmonsters zijn hierbij niet verplicht.
  • Uw geplande bemesting op bedrijfsniveau en een berekening of dit past binnen uw gebruiksnormen, incl. eventuele voorraden en aan- en afvoer.

 

Afwijkingen in ras of grondsoort

Zijn er binnen een gewas afwijkingen in het ras of de grondsoort waarop u het gewas teelt? Dan moet u hiermee rekening houden in uw bemestingsadvies.

 

Vaak voldoet gangbaar bemestingsplan

In de praktijk zullen veel gangbare landbouwkundige (akkerbouw) bemestingsplannen aan de voorwaarden voldoen.

 

Let op

Maakt u jaarlijks al een (landbouwkundig) bemestingsplan? Ga na of dit aan de voorwaarden voldoet en bewaar het in uw administratie.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.