Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Aanmelden GLB met GO 2024

Net als in 2023 kunt u zich dit jaar in de Gecombineerde opgave aanmelden voor GLB-subsidies. Dit moet u uiterlijk 15 mei doen. Ook de eco-activiteiten die u dit jaar wilt toepassen moet u uiterlijk 15 mei doorgeven met de GO 2024.

 

2. Gewasrotatie met vanggewas

Vanaf 2024 moet u voldoen aan de gewasrotatie-eis vanuit GLMC 7. Tenzij u bent vrijgesteld (bijvoorbeeld als u meer dan 75% grasland heeft). Eén van de eisen is dat u op 1/3 van uw bouwland een ander gewas (gewascode) teelt dan het voorgaande jaar. Dit kunt u ook invullen met een vanggewas. Teelde u bijvoorbeeld in 2023 wintertarwe als hoofdteelt (zonder volgteelt). En in 2024 weer, maar nu met aansluitend een volgteelt (groenbemester). Dan kunt u dit perceel inzetten voor de ‘1/3e eis’, ondanks dat u in 2023 én 2024 dezelfde hoofdteelt teelt. U moet de volgteelt wel laten staan tot de start van de hoofdteelt in 2025.

 

3. Gewassen bij groene braak

Aan het ‘gewas’ voor groene braak als NPA worden geen eisen gesteld. Er moet wel sprake zijn van inzaai of spontane opkomst. Spontane opkomst van (on)kruiden is ook toegestaan. Blijvend en tijdelijk grasland waarop geen productie meer plaatsvindt zijn niet toegestaan als groene braak voor NPA.

Zet u groene braak (ook) in voor de eco-activiteit ‘groene braak’? Dan moet u een toegestaan gewas uit de lijst telen. De lijst is uitgebreider dan de lijst van 2023. Zo zijn nu ook klavers en grasgroenbemesters toegestaan.

Ook ‘groene braak, spontane opkomst’ is toegestaan. Hierbij zijn alle gewassen toegestaan, maar mag geen enkel gewas overheersen. Wilt u een mengsel telen? Gebruik dan de gewascode 1926 ‘Agrarisch natuurmengsel’.

Net als bij NPA mag de eco-activiteit ‘groene braak’ niet na blijvend grasland. Ook tijdelijk grasland, waarop geen productie meer plaatsvindt, is niet toegestaan

 

4. Hoogte basis- en eco-premie

De voorlopige bedragen voor de basispremie zijn:

  • € 194 voor de eerste 40 hectare.
  • € 150 voor de overige hectares.

De minister heeft aangegeven dat voor de definitieve basispremie minimaal gaat gelden:

  • € 261 voor de eerste 40 hectare.
  • € 207 voor de overige hectares.

De voorlopige bedragen per hectare voor de eco-regeling zijn fors lager dan de eerder aangegeven bedragen:

  • Brons: € 44 (was € 60).
  • Zilver : € 74 (was € 100).
  • Goud: € 148 (was € 200).

Onlangs heeft de minister aangegeven dat er budget is gevonden om de oorspronkelijke bedragen (nagenoeg) uit te kunnen betalen. Echter de Europese Commissie moet hierover nog goedkeuring geven.

 

5. Melden verdund uitrijden mest

Wilt u op klei- of veengrond met  een sleepvoet met water verdunde drijfmest aanwenden op grasland? Dan moet u uw bedrijf ieder jaar aanmelden voordat u voor de eerste keer met water verdunde mest uitrijdt. Eén van de voorwaarden is dat u  minimaal één deel water gebruikt op twee delen mest.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.