Onlangs is bekend geworden dat circa 95% van de aanvragers een deel van de basispremie ontvangt in december 2023. De eco-premie kunt u pas in het voorjaar van 2024 tegemoet zien. De bedragen zullen echter wel fors lager zijn dan eerder is aangekondigd.

 

Planning uitbetaling basispremie en eco-premie

De minister heeft aangegeven dat de meeste bedrijven in december een (groot) deel van de basispremie ontvangen. RVO keert het restantbedrag uit als de basispremie 2023 definitief is vastgesteld. Dit zal in het voorjaar van 2024 zijn.

 

Eco-premie in voorjaar 2024

RVO kan de eco-premie pas uitbetalen als vastgesteld is of u aan de voorwaarden van de eco-regeling voldoet. Zoals bijvoorbeeld het behalen van voldoende punten voor de instapeis. Daarnaast moet bekend zijn of u in de klasse ‘Brons’, ‘Zilver’ of ‘Goud’ terecht komt. Belangrijk nog is dat de exacte hoogte van de eco-premie per klasse definitief moet zijn. Door deze punten zal de uitbetaling van de eco-premie pas in het voorjaar 2024 starten. RVO keert geen voorschot op de eco-premie uit.

 

Lagere premies door meerdere aanvragen

Zowel de basis- als de eco-premie zal fors lager zijn dan vooraf is aangegeven. Dit komt enerzijds omdat meer subsidiabele hectares zijn opgegeven, en anderzijds omdat de deelname aan de ecoregeling hoger lijkt dan verwacht. Ook lijkt het erop dat méér bedrijven in de klasse ‘Goud’ terecht komen. De hoogte van premies lijken wel tot 25% lager uit te komen.

 

Daling basispremie t/m 2027

Volgens het Nationaal Strategisch Plan (NSP) daalt de basispremie t/m 2027 met circa € 15 per hectare per jaar. Dit geldt zowel voor de eerste 40 ha als voor de basispremie voor het areaal boven de 40 ha. Deze verlaging komt doordat het GLB-budget voor de basispremie jaarlijks daalt. Naast deze daling kan de basispremie jaarlijks extra worden gekort door overschrijding van het jaarbudget. Dit is in het aanvraagjaar 2023 al het geval.

 

Let op!

Controleer uw uitbetaling van uw GLB-subsidies goed. Dit geldt zowel voor uw uitbetaling in december als uw latere uitbetalingen. Ga na of uw subsidiabele hectares correct zijn vastgesteld.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.