Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

Aanpassing kaartlaag NV-gebied

In ‘Mijn percelen’ is de kaartlaag met NV-gebieden geactualiseerd.

Heeft u zand- of lössgrond in de provincies Gelderland, Noord-Brabant, Limburg, Overijssel of Utrecht dan liggen deze percelen altijd in een NV-gebied. Hiervoor heeft u de kaartlaag niet nodig.

Heeft u in deze provincies percelen op klei of veen? Dan is het gebruik van de kaartlaag noodzakelijk. Dit geldt ook als u percelen heeft buiten deze provincies (alle grondsoorten).

 

Eco-premie 2024 gelijk

Het streven is om in 2024 de hoogte van de eco-premie per hectare gelijk te houden: ‘Brons’ € 60, ‘Zilver’ € 100 en ‘Goud’ € 200.

Als het budget voor de eco-regeling onvoldoende is, dan kan een gedeelte van het budget voor de basispremie gebruikt worden voor de eco-premies.

 

Aanscherping rustgewas op zand en löss

Op zand en lössgrond moet u, in de periode van 2023 t/m 2026, tenminste één jaar een rustgewas telen. Dit kunt u ook invullen met een onbemest vanggewas dat u aansluitend na de oogst van de hoofdteelt teelt (uiterlijk 31 augustus inzaaien). Voor het vanggewas gelden nu aangescherpte eisen:

  • Het vanggewas moet een toegestaan vanggewas zijn.
  • U moet het vanggewas tenminste t/m 31 januari telen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.