De mestproductieplafonds voor 2024 en 2025 zijn verlaagd. Dit is een verplichting vanuit de derogatiebeschikking. Voor 2024 lijken de gevolgen beperkt te zijn. Maar door de forse daling van het nationale mestproductieplafond in 2025 is een kans op overschrijding groter.

 

Mestproductieplafonds 2024

Als de productie van 2023 wordt vergeleken met de mestproductieplafonds van 2024, dan blijkt dat de nationale productie 2023 lager was dan het nieuwe plafond 2024. Dit geldt ook voor de sectorplafonds.

Tabel 1. Stikstof- en fosfaatplafonds in miljoen kg

Sector Stikstof Fosfaat
Plafond 2023 Plafond 2023
Nationaal 489 467 151 145
Melkvee 287 274 74 73
Varkens 92 85 37 33
Pluimvee 55 53 24 22

 

 

Mestproductieplafonds 2025

Voor 2025 zijn nu alleen nog nationale mestproductieplafonds vastgesteld, namelijk 440 miljoen kg stikstof en 135 miljoen kilogram fosfaat. Een daling van circa 10%. In hoeverre dit tot problemen gaat leiden is afhankelijk van diverse factoren zoals de opkoopregelingen, eventuele voermaatregelen en ook de korting die wordt toegepast bij de verkoop van fosfaatrechten.

De gevolgen van de aanscherping van de plafonds lijken voor 2024 beperkt te zijn. Vanaf 2025 kan dit leiden tot extra maatregelen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.