De eco-regeling wordt op diverse onderdelen aangepast. Dit betekent dat u voor het jaar 2024 opnieuw moet nagaan of u aan de instapeis kunt voldoen en in welke klasse u terecht kunt komen.

 

Instapeis aangescherpt

Om aan de eco-regeling mee te kunnen doen moet in 2024 meer punten scoren op de thema’s ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’.

 

Wijzigingen eco-activiteiten

Voor 2024 gelden nieuwe eco-activiteiten t.a.v. precisielandbouw. Daarnaast zijn enkele eco-activiteiten aangepast, met name bij ‘weidegang’ (fors meer uren!) en ‘biologische bestrijding’. Verder zijn bij diverse eco-activiteiten nu meer gewassen toegestaan.

 

Punten en waarden eco-activiteiten

Van enkele eco-activiteiten zijn de waarden verhoogd (‘weidegang’ en ‘vezelgewas’) of verlaagd (‘heg/haag/struweel’). Bij ‘biologische bestrijding’ zijn de punten iets gewijzigd.

 

Let op!

De eco-regeling wordt op diverse punten aangepast. Voor 2024 is het van belang om opnieuw een berekening te maken.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya