Na de GO-periode kunt u geen wijzigingen in uw eco-activiteiten doorvoeren. Bij ‘Weidegang’ gelden een tweetal uitzonderingen. Daarnaast is onlangs besloten dat u uiterlijk op 1 juni gestart moet zijn met weiden.

 

Van 2.500 naar 1.500 uur

Heeft u gekozen voor de eco-activiteit ‘Weidegang 2.500 uur’? En blijkt dat u het benodigde aantal weide-uren niet gaat halen? Dan kunt u deze eco-activiteit omzetten naar ‘Weidegang 1.500 uur’.

 

Direct doorgeven, uiterlijk 2 december

De omzetting moet u ‘zo snel mogelijk’ doorgeven aan RVO. U moet immers uw eco-activiteiten actueel houden. De omzetting moet u uiterlijk op de laatste dag van de aanvraagperiode (dit jaar: 2 december) doorgeven.

 

Zelfde waarde, andere punten

Voor ‘Weidegang 1.500 uur’ is de waarde ook € 45/ha. Echter de punten voor enkele thema’s zijn lager.

 

Soms langer weiden toegestaan

Binnen de eco-activiteit ‘Weidegang’ loopt de weideperiode standaard t/m 15 oktober. Uiterlijk op deze datum moet uw bedrijf aan het minimum aantal uren weidegang voldoen.

 

Soms tellen ook uren t/m 14 november

Als uw bedrijf op 15 oktober nog niet aan het aantal uren weidegang voldoet, maar het is aannemelijk dat dit uiterlijk 14 november wel het geval is, dan mag u onder voorwaarden de weide-uren van 16 oktober t/m 14 november meetellen. Ter zijner tijd bepaalt Qlip of u van deze mogelijkheid gebruik kunt maken. U krijgt dan op 15 oktober de beoordeling ‘Voldoet nog niet volledig’.

 

Let op!

Houd uw weide-uren goed in de gaten. Maak gebruik van de mogelijkheden als dat op uw bedrijf van toepassing is.