Heeft u een melding gedaan tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS-melding)? Misschien heeft u schade, doordat u de activiteit van uw melding niet mocht uitvoeren. Hiervoor kunt u een schadevergoeding aanvragen. U geeft zelf aan wat uw schade is en welk bedrag u wilt ontvangen.

 

Voor wie?

Deze schadevergoeding is voor PAS-melders. Tijdens het Programma Aanpak Stikstof had u door deze melding toestemming voor een activiteit die zorgde voor stikstofneerslag. Door een uitspraak van de Raad van State had u toch een vergunning nodig voor uw activiteit.

U heeft uw PAS-melding gedaan tussen 1 juli 2015 en 29 mei 2019. U heeft de gemelde activiteit in deze periode:

  • helemaal afgemaakt;
  • niet helemaal afgemaakt, maar u bent wel begonnen;
  • nog niet uitgevoerd, maar u heeft wel belangrijke investeringen gedaan die niet meer terug te draaien zijn.

 

Waarvoor PAS-schadevergoeding aanvragen?

U kunt de schadevergoeding aanvragen voor schade door uw PAS-melding. Bijvoorbeeld als u kosten heeft gemaakt om stikstofruimte te kopen of een vergunning aan te vragen. Of als u iemand heeft ingehuurd om juridisch advies te geven. In uw aanvraag kunt u zelf aangeven welke schade u heeft. En welk bedrag u hiervoor wilt ontvangen. De schade moet wel juridisch vast te stellen zijn.

U kunt geen schadevergoeding krijgen als u hiervoor al een rechtszaak bent begonnen. Of als de rechter al een uitspraak heeft gedaan om u een schadevergoeding te geven.

 

Schadevergoeding en legalisatieprogramma

Doet u ook mee aan het legalisatieprogramma voor PAS-meldingen? U kunt dit programma en de schadevergoeding niet altijd met elkaar combineren. U kunt namelijk niet via beide regelingen een compensatie krijgen voor hetzelfde. Wij raden u aan om hier vooraf rekening mee te houden.

Heeft u voor uw PAS-melding bijvoorbeeld een investering gedaan, die legaal gemaakt is via het legalisatieprogramma? Dan kunt u geen schadevergoeding meer krijgen voor die investering. U kunt nog wel een schadevergoeding krijgen voor bijvoorbeeld juridische advieskosten.

Of krijgt u bijvoorbeeld eerst een schadevergoeding en doet u daarna ook mee aan het legalisatieprogramma? En krijgt u hierbij een vergunning voor iets waar u de schadevergoeding al voor heeft gekregen? Dan valt deze vergoeding misschien onder staatssteun. Het kan dan zijn dat u deze (voor een deel) moet terugbetalen.

U kunt de schadevergoeding PAS-melders aanvragen door voor 29 mei een e-mail te sturen naar schadevergoedingpas@rvo.nl

 

Meer weten

Meer informatie over de vergoeding en de aanvraag vindt u ook terug op Schadevergoeding voor PAS-melders (rvo.nl)

Of neem contact op met een van onze BE-medewerkers van WEA Subsidieadvies. Dat kan via telefoonnummer 0882824000 of per mail naar advies@nuweasubsidies.nl.