De Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie gaat 1 juni weer open voor aanvragen. De subsidie is onder andere bedoeld om derogatiebedrijven te ondersteunen bij de extra kosten gemaakt worden voor het afvoeren van mest.

De subsidieregeling is bedoeld voor landbouwbedrijven die in 2021 of in 2022 een derogatievergunning hadden. Bedrijven zijn onder te verdelen in 3 groepen:

  • Landbouwers die in 2023 en 2024 een derogatievergunning konden aanvragen. En dit in ieder geval in 2024 ook gedaan hebben.
  • Landbouwers die sinds 2023 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat al hun percelen in Natura 2000- en/of grondwaterbeschermingsgebied (GWB-gebied) liggen.
  • Landbouwers die sinds 2024 geen derogatie meer kunnen krijgen. Dit omdat met de aanwijzing van de derogatievrije zones al hun percelen in Natura 2000-gebied, GWB-gebied en/of derogatievrije zones liggen.

Het budget voor deze subsidie is in 2024 € 50 miljoen. Als dit budget wordt overvraagd wordt het beschikbare budget evenredig verdeelt onder alle aanvragers, hierdoor komen alle aanvragers in aanmerking voor een uitbetaling. Mits wordt voldaan aan alle voorwaarden.

 

Berekening subsidie

De subsidie wordt berekend met de afname van de gebruiksnorm. Per 10 kilogram stikstof per hectare die u minder mag uitrijden dan in 2022, krijgt u € 20.

 

Maximaal subsidiebedrag per landbouwbedrijf

 Deze subsidie valt binnen de landbouw de-minimisverordening. Dat betekent dat u over de jaren 2022, 2023 en 2024 maximaal € 20.000 aan de-minimissteun mag ontvangen. Komt uw totale bedrag boven deze grens door de subsidie van 2024? Dan heeft u alleen recht op het bedrag tot dat maximum.

Voor de uitgebreide voorwaarden verwijzen we u naar de website van RVO Subsidie Behoud grasland bij afbouw derogatie (rvo.nl)

 

Hulp nodig bij deze aanvraag?

Wilt u dat wij de subsidie voor u aanvragen? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van WEA Subsidieadvies. Dat kan via telefoonnummer 0882824000 of per e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl.