Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Aanscherping ‘mestregels’ 2024

Vanaf 2024 worden bepaalde ‘mestregels’ verder aangescherpt. Zo gaat de derogatienorm in NV-gebieden naar 210 kg/ha. Voor overige gronden wordt de derogatienorm 230 kg/ha.

Daarnaast komt de stikstofnorm voor de meeste groenbemesters te vervallen. Er geldt, onder voorwaarden, alleen nog een stikstofnorm voor niet-vlinderbloemige groenbemesters na graan, graszaad of koolzaad. Ook voor een graszaadstoppel kan, onder voorwaarden, nog een stikstofnorm van toepassing zijn.

 

2. Aanscherpingen derogatie 2024

Naast de forse uitbereiding van NV-gebieden, zijn onlangs de volgende aanscherpingen aangekondigd.

  • Zone Natura 2000-gebied
    Rondom overbelaste Natura 2000-gebieden wordt een zone aangewezen van 250 meter. Percelen binnen deze zones tellen niet mee voor derogatie.
  • Grondwaterbeschermingsgebied
    Liggen uw percelen op zand- of lössgrond in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg? Dan worden vanaf 2024 de stikstofgebruiksnorm van uw teelten op deze percelen verlaagd met 10%. Vanaf 2025 gaan mogelijk aanvullende maatregelen gelden.

 

3. GLMC 8: geen max 96% mais

De algemene vrijstelling voor GLMC 8 vervalt vanaf 2024. Dit geldt ook voor de regel dat maximaal 96% van uw bouwland mag bestaan uit mais, soja of kortlopend hakhout.

U moet, vanuit GLMC 8, in 2024 wel voldoen aan de hoofdregel dat u op uw bedrijf ‘4% niet-productief areaal’ heeft. Tenzij u hiervoor een vrijstelling heeft. Bijvoorbeeld omdat u meer dan 75% gras heeft.

 

4. Geen rustgewas meerjarige teelt

Teelt u op zand of löss in de periode van 2023 t/m 2026 onafgebroken een meerjarige teelt? Dan hoeft u op het perceel geen rustgewas te telen.

 

5. Conditionaliteitskorting

Om GLB-subsidies te kunnen ontvangen moet u aan de conditionaliteit voldoen. Voldoet u niet of niet volledig, dan kunt u een korting op uw GLB-subsidies krijgen. Echter vaak wordt eerst een waarschuwing gegeven.

Krijgt u een korting opgelegd? Dan is deze conditionaliteitskorting standaard 3%. Maar RVO kan, afhankelijk van de omvang, ernst en/of permanent karakter, de korting verlagen naar 1% of verhogen naar 10%. Bij ‘herhaling’ of ‘opzet’ gelden hogere kortingen.

 

6. Mestvoorraden en gehaltes

Bij uw ‘Aanvullende gegevens’ geeft u uw mestvoorraden op middels de ‘best beschikbare gegevens’. Heeft u in 2023 mest bemonsterd afgevoerd, dan moet u de gemiddelde gehaltes gebruiken bij de opgave van de mestvoorraad   van dezelfde mestcode. Heeft u geen mest bemonsterd afgevoerd, dan hanteert u de forfaitaire waarden.

Soms moet u voor de gebruiksnormenberekening rekenen met andere gehalten dan u opgeeft. Dit geldt als u in 2023 wel bemonsterd mest heeft afgevoerd en in 2022 niet of andersom. Raadpleeg in deze situaties uw adviseur.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya