Vanuit de mestwetgeving bent u verplicht om op zand- en lössgrond, in de periode 2023 t/m 2026, tenminste één keer een rustgewas te telen. Waarschijnlijk gaat vanaf 2027 een 1:3-teelt gelden.

 

Soms invulling met vanggewas mogelijk

Een ‘rustgewas’ moet op de lijst met toegestane gewassen staan. Een vanggewas na een hoofdteelt kan ook als ‘rustgewas’ gelden als het vanggewas niet wordt bemest en uiterlijk 31 augustus wordt ingezaaid. Dit vanggewas mag niet voor 1 februari worden vernietigd.

 

Vanaf 2027 waarschijnlijk 1:3-teelt

Het lijkt erop dat bedrijven op zand/löss vanaf 2027 vaker een rustgewas moeten telen. Deze regel is nog niet opgenomen in de mestwetgeving, maar wel in de GLB-regeling.

 

Eenmaal rustgewas in periode 2027-2029

In de GLB-regeling staat dat in de periode van 2027 t/m 2029 eenmaal een rustgewas geteeld moet worden (1:3-teelt). In tegenstelling tot eerdere berichtgeving gaat dit niet met terugwerkende kracht in vanaf 2025.

 

Let op!

Uiterlijk in 2026 moet u op uw percelen bouwland op zand/löss een rustgewas telen. Echter begin hier eerder mee en ga na of u hiervoor onbemeste vanggewassen kunt inzetten.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.