Vanaf dit jaar moeten niet-vrijgestelde bedrijven voldoen aan voorwaarden van  GLMC 7 ‘Gewasrotatie’, o.a. de ‘1/3e-eis’: jaarlijks teelt u op 1/3 van uw bouwland een ander gewas. Hoe kunt u dit invullen met een volgteelt? En hoe gaat u om met ‘vrijgestelde percelen’?

 

‘1/3e-eis’ invullen met een volgteelt

Naast het telen van een andere hoofdteelt, kunt u ook met een volgteelt invulling geven aan de ‘1/3e-eis’. Hiervoor moet u na de hoofdteelt aansluitend een volgteelt telen, die blijft staan tot de hoofdteelt in het opvolgende jaar.

 

Combinatie telt als ander gewas

Heeft u vorig jaar (bijvoorbeeld) wintertarwe geteeld als hoofdteelt (zonder een aansluitende volgteelt). En teelt u dit jaar weer wintertarwe als hoofdteelt. Dan kunt u dit perceel gebruiken voor de invulling van de ‘1/3e -eis’ als u aansluitend een volgteelt ingezaaid, die blijft staan tot de hoofdteelt van 2025.

 

Vrijgestelde percelen en ‘1/3e-eis’

Percelen met tijdelijk grasland, meerjarige gewassen, natte teelt of braak zijn vrijgesteld. Voor de ‘1/3 e-eis’ telt het areaal van deze percelen wel mee bij het totaal areaal bouwland. Daarnaast tellen de vrijgestelde percelen wel mee voor de invulling van de ‘1/3e-eis’.

 

Voorbeeld

Stel u heeft 60 hectare bouwland, waarvan 12 ha tijdelijk grasland. Voor de ‘1/3e-eis’ moet u daarnaast op minimaal 8 ha een ander gewas telen dan in het voorgaande jaar.

 

Let op!

Onder voorwaarden kunt u een volgteelt en een vrijgesteld gewas gebruiken voor de invulling van de ‘gewasrotatie-eis’

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.