Van 16 februari t/m 15 maart mag u alleen drijfmest aanwenden op bouwland als het gewas dat u wilt telen op de lijst ‘Vroege teelten’ staat. Ook moet u vooraf het perceel en gewas registreren bij RVO.

 

Vervroegd uitrijden van drijfmest op bouwland

De standaardregel is dat u op bouwland drijfmest mag aanwenden vanaf 16 maart. Dit geldt voor alle grondsoorten. Teelt u een ‘vroeg gewas’? Dan mag u vanaf 16 februari drijfmest aanwenden. Dit geldt alleen voor vroege gewassen die op de lijst ‘Vroege teelten’ (RVO) staan. Voorbeelden hiervan zijn: aardappelen, bieten, granen, uien, bollen en diverse groenten.

 

Vooraf registreren in ‘Mijn percelen’

U moet het perceel met de vroege teelt minimaal 24 uur voorafgaand aan het aanwenden van de drijfmest registreren in ‘Mijn percelen’. Op deze manier heeft u aan de meldplicht voldaan.

 

Teeltverplichting

Indien u op het perceel in de periode van 16 februari t/m 15 maart drijfmest aanwendt, dan bent u verplicht om in dat kalenderjaar op dat perceel het  vroege gewas te telen.

 

Let op!

Wilt u voor 16 maart een ‘vroege teelt’ bemesten? Zorg dan dat u het gewas tijdig registreert  in ‘Mijn percelen’.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.