Heeft u melkkoeien en wilt u de eco-activiteit ‘Weidegang’ toepassen op uw bedrijf? Houd dan rekening met de fors aangescherpte voorwaarden vanaf 2024. Deelname wordt een stuk lastiger!

 

Forse uitbreiding aantal uren weidegang per jaar

U kunt kiezen uit twee categorieën ‘Weidegang’:

  • Minimaal 1.500 uur weiden. Hierbij is het aantal melkkoeien per ha beweide huiskavel (grasland) maximaal 5.
  • Minimaal 2.500 uur weiden. Hierbij is het aantal melkkoeien per ha beweide huiskavel (grasland) maximaal 2,5.

 

Eigen invulling weideperiode

U kunt zelf bepalen wanneer u uw melkkoeien laat weiden. Er geldt geen minimaal aantal uren weidegang per dag. Wel moet u uw koeien minimaal 120 dagen laten weiden. En alleen de weide-uren t/m 15 oktober tellen mee.

 

 

Overige voorwaarden ‘Weidegang’

Voor deze eco-activiteit gelden ook de volgende voorwaarden:

  • Voor de eerste weidegang meldt u zich aan bij Qlip. Dit moet u uiterlijk 1 mei doen. Pas na aanmelding tellen de weide-uren mee.
  • U begint uiterlijk 15 mei met het weiden van uw melkkoeien.
  • U houdt een digitale weidekalender bij.

 

Automatisch melksysteem en vrije uitloop

Heeft u een automatisch melksysteem? Dan kunt u de eco-activiteit ‘Weidegang’ toepassen als u ook aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Alle melkkoeien moeten toegang hebben tot de weidepercelen.
  • Tijdens de weidegang mogen maximaal 25% van de koeien op stal zijn.

 

Let op!

Vanaf 2024 zijn de voorwaarden voor ‘Weidegang’ fors aangescherpt. Bepaal dit jaar opnieuw of u aan de eco-regeling mee kunt doen.

Ook verwijzen wij u naar de nieuwsflits die wij vorige week met u hebben gedeeld. Hierin hebben wij uitgelegd hoe de aanmelding van deze eco-activiteit in zijn werk gaat.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.