U kunt t/m 29 februari een derogatievergunning aanvragen bij RVO. Voor 2024 is de derogatienorm verder verlaagd. Daarnaast  zijn diverse aanpassingen en beperkingen doorgevoerd.

 

Lagere of geen derogatienorm in 2024

Voor 2024 geldt een derogatienorm van 210 kg stikstof per hectare in NV-gebieden. Voor de overige gebieden geldt een norm van 230 kg. Voor percelen in grondwaterbeschermingsgebieden, alle Natura 2000-gebieden of zones rondom de meeste Natura 2000-gebieden mag u geen derogatie toepassen. Wel moeten deze percelen worden bemonsterd en tellen deze mee voor de 80%-graslandeis.

 

Bemestingsplan en grondmonsters

Uw bemestingsplan voor derogatie moet u uiterlijk 29 februari opstellen en in uw administratie bewaren. Voor derogatie 2024 zijn grondmonsters geldig met een monsterdatum van 1 februari 2020 t/m 29 februari 2024. Zijn uw grondmonsters te oud? Dan kunt u uiterlijk 29 februari nieuwe derogatiemonsters laten nemen.

 

Aanvullende gegevens later voor nieuwe derogatiebedrijven

Heeft u in 2023 geen derogatie aangevraagd? En vraagt u dit voor 2024 wel aan? Dan moet u uiterlijk 29 februari uw ‘Aanvullende gegevens’ indienen. Overige bedrijven hadden dit uiterlijk 31 januari moeten doen.

 

Extra maatregelen voor bedrijven op klei/veen in NV-gebieden

Derogatiebedrijven op klei- en veengronden moeten voor percelen in NV-gebieden rekening houden met het verplicht telen van een vanggewas na mais en met aangescherpte regels bij graslandvernietiging.

 

Let op!

Vraag uw derogatievergunning uiterlijk 29 februari aan.

 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.