U kunt de Gecombineerde opgave van 2024 weer indienen. Een opgave met een groot belang. Hiermee vraagt u immers uw bedrijfstoeslag aan. U kunt de opgave t/m 15 mei indienen via ‘mijn.rvo.nl’.

 

Aanmelden GLB-subsidies en ecoregeling

De Gecombineerde opgave (GO) gaat over de Landbouwtelling, waarbinnen u uw dieren en gewassen opgeeft. Ook moet u diverse vragen beantwoorden, o.a. voor het onderdeel ‘Mest’. Daarnaast meld u zich aan voor GLB-subsidies en de ecoregeling.

 

Aanmelden basis-, eco-premie en andere GLB-subsidies

Met de GO meldt u uw bedrijf aan voor de GLB-subsidies: basispremie, eco-premie, ‘Toeslag Jonge landbouwers’, ‘Brede weersverzekering’ en ‘Behoud van zeldzame landbouwhuisdieren’. Dit aanmelden moet uiterlijk 15 mei gebeuren. Alleen na een tijdige aanmelding kunt u in het najaar 2024 uw GLB-subsidies definitief aanvragen.

 

Opgave eco-activiteiten

Net als in 2023 geeft u in de GO per perceel uw eco-activiteiten op. Na 15 mei kunt u geen eco-activiteiten meer toevoegen. Weet u nog niet exact welke eco-activiteiten u op welke percelen gaat uitvoeren? Geef de eco-activiteiten dan ruim genoeg op. Na 15 mei toevoegen is immers niet toegestaan, intrekken wel.

 

Invulling ‘NPA’ en ‘Gewasrotatie’

In 2023 gold een tijdelijke vrijstelling voor GLMC 7 ‘Gewasrotatie’ en GLMC 8 ‘Niet productief areaal’ (NPA). Deze vrijstelling is nu vervallen. Er geldt nog wel een vrijstelling voor bedrijven met bijvoorbeeld meer dan 75% grasland. Daarnaast is de invulling van GLMC 8 voor 2024 versoepeld.

 

Oppervlakte ‘Mest’ gecorrigeerd voor bufferstroken

Bij ieder perceel wordt de oppervlakte ‘Mest’ nu automatisch gecorrigeerd voor de verplichte bufferstroken. Bent u het niet eens met de breedte van de bufferstrook? Dan kunt u de oppervlakte aanpassen. U kunt ook een reden aangeven waarom u het niet eens bent met de bufferstrook.

 

Let op!

Dien uw GO tijdig in. Dit geldt ook voor het opgeven van uw eco-activiteiten. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met een van onze NUWEA bedrijfseconomisch adviseurs. Dat kan via telefoonnummer 0882824000. Of stuur een e-mail naar advies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.