Binnen de eco-regeling bent u verplicht om uw eco-activiteiten ‘actueel’ te houden. Dit betekent dat u wijzigingen tijdig door moet geven aan RVO.

 

Geen eco-activiteiten toevoegen na GO-periode

Na de indieningsperiode van de Gecombineerde opgave (GO) mag u geen eco-activiteiten toevoegen. Ook mag u een opgegeven eco-activiteit niet ‘verplaatsen’ naar een ander perceel.

 

Niet voldoen: intrekken eco-activiteit

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden? Of voert u een opgegeven eco-activiteit niet uit? Dan moet u, zodra dit duidelijk is, de eco-activiteit intrekken.

 

Voorkom korting

Als u een eco-activiteit niet tijdig intrekt en de NVWA of RVO constateert dit, dan riskeert u, na een eerste waarschuwing, een korting. Dit geldt vooral voor eco-activiteiten waarvoor een ‘harde datum’ geldt, zoals bijvoorbeeld bij ‘Vroeg ras rooigewas’.

 

Let op!

Ga regelmatig na of u aan de voorwaarden van uw eco-activiteiten voldoet. Is dit niet (meer) het geval, trek uw eco-activiteit dan tijdig in.