De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarin het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2025 vervalt en het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers vanaf 2025 wordt afgebouwd.

Als u aan alle voorwaarden voldoet, heeft u voor het jaar 2024 nog wel recht op LIV voor werknemers die rond het minimumloon verdienen (gemiddeld per uur van minimaal € 14,33 tot en met maximaal € 14,99). De uitbetaling van het LIV 2024 vindt nog wel plaats in 2025.

De stapsgewijze afbouw van het LKV oudere werknemers houdt in dat voor dienstbetrekkingen die zijn begonnen vóór 1 januari 2024, het LKV gewoon tot het einde van de looptijd van maximaal drie jaar in stand blijft met € 3,05 per verloond uur, met een maximum van € 6.000 per kalenderjaar. Voor dienstbetrekkingen die begonnen op of ná 1 januari 2024 wordt het LKV per 1 januari 2025 verlaagd naar € 1,35 per verloond uur en per 1 januari 2026 afgeschaft.