Ligt uw bedrijf nabij een Natura 2000-gebied? En overweegt u om uw bedrijf te beëindigen? Dan is één van de twee aangekondigde opkoopregelingen wellicht interessant voor u. Wellicht wordt verplaatsen ook toegestaan.

 

Provinciale regeling

De provinciale regeling voor ‘piekbelasters’ (Maatregel Gerichte Opkoop) is al eerder opengesteld. De tweede openstelling wordt eind dit jaar verwacht. De provincie bepaalt of een bedrijf in aanmerking komt.

 

Piekbelaster

U bent een ‘piekbelaster’ als uw bedrijf is gelegen binnen een straal van 10 km van een Natura 2000-gebied en de stikstofdepositie van uw bedrijf bedraagt minimaal 2 mol per hectare.

 

Landelijke regeling

De ‘Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties’ (Lbv) wordt in het tweede kwartaal 2022 voor de eerste keer opengesteld. Heeft u melkvee, varkens of pluimvee? Dan kunt u zich t.z.t. aanmelden als uw bedrijf een bepaald niveau aan stikstofdepositie heeft. Deze grens is nog niet bekend.

 

Let op!

Overweegt u om te stoppen? Ga dan met ons in overleg. Naast een opkoopregeling spelen nog veel meer andere zaken mee.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.