Enkele maatregelen uit het ontwerp 7e Actieprogramma komen vrijwel zeker terug in het nieuwe GLB. Zoals bufferstroken en rustgewassen. Hierdoor komen de basispremie en steun vanuit de ecoregeling ‘sneller in beeld’.

 

Basisvoorwaarden GLB

Wilt u vanuit het nieuwe GLB (vanaf 2023) basispremie, steun vanuit ecoregeling en/of ANLb-subsidie ontvangen? Dan moet u tenminste aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) voldoen. Binnen deze basisvoorwaarden worden o.a. bufferstroken en gewasrotatie (o.a. inzet rustgewassen) verplicht gesteld. Ook kunt u bufferstroken inzetten als ‘niet-productief areaal’.

 

7e AP: deels invulling conditionaliteit

Het streven is om de eisen uit het 7e AP zoveel mogelijk te stroomlijnen met de basisvoorwaarden van het nieuwe GLB. Doel is dat u met enkele extra stappen in aanmerking kunt komen voor tenminste de basispremie. Waarschijnlijk is dit, ondanks de extra eisen, ook voor u financieel interessant.

 

Voor ecoregeling: extra stapje

De ecoregeling gaat nog een stapje verder. Doet u méér dan u verplicht bent binnen de GLB-basisvoorwaarden en/of het 7e AP? Dan kunt u deze maatregelen wellicht meetellen voor de ecoregeling.

 

Voorbeelden

Teelt u in de periode van 2023 t/m 2026 méér rustgewassen in rotatie dan de verplichte 1:4? Dan komt het meerdere wellicht in aanmerking voor de ecoregeling. Dit geldt bijvoorbeeld ook als u bredere bufferstroken aanlegt dan u verplicht bent. Of u zaait een bloemenmengsel in op uw bufferstrook. Ook als u meer dan de ‘60% verplichte vanggewassen’ inzaait, kunt u dit ‘meerdere’ t/m 2026 wellicht inzetten voor de ecoregeling. Om deel te kunnen nemen aan de ecoregeling moet u wel ‘punten scoren’ op een vijftal thema’s.

 

Let op!

Doet u meer dan de verplichtingen vanuit het 7e AP en de GLB-basisvoorwaarden? Dan kunt u vanaf 2023, mogelijk met steun vanuit de ecoregeling, inspelen op toekomstige verplichtingen.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.