Een extra feestje dit jaar of een fiets van de zaak voor uw werknemer? Heeft u dit jaar nog voldoende ruimte in de werkkostenregeling over, maak daar dan gebruik van. Bovenstaande vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers kunnen onbelast als u deze onderbrengt in uw vrije ruimte. Houd hierbij wel rekening met de beperking die de gebruikelijkheidstoets aan u oplegt.

Vergoedingen en verstrekkingen die u aanwijst als eindheffingsloon, zijn niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom. Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over in 2016, benut deze dan voor het einde van het jaar voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers.

Tip: het is niet mogelijk om vrije ruimte uit 2016 door te schuiven naar 2017. Maar als u dit jaar vrije ruimte over heeft, kun u uw werknemers nog wel in 2016 een aantal belastingvrije vergoedingen of verstrekkingen geven.

 

Beperking door gebruikelijkheidstoets

U kunt niet alle vergoedingen en verstrekkingen onderbrengen in de vrije ruimte vanwege de gebruikelijkheidstoets. Dit is een lastige toets die inhoudt dat uw vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is.

Tip: gelukkig hanteert de Belastingdienst een doelmatigheidsmarge: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk. Blijft u binnen deze marge, dan kunt u dus zonder problemen het resterende deel van uw vrije ruimte gebruiken voor onbelaste vergoedingen of verstrekkingen.

Wordt het bedrag van € 2.400 per persoon per jaar overschreden, dan moeten de vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen die u onderbrengt in de vrije ruimte, op gebruikelijkheid worden getoetst. Overleg hierover met uw adviseur.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Personeel op telefoonnummer (0251) 361 960 of stuur een e-mail naar salaris@wea-nh.nl.