In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Daar blijft het niet bij. Het kabinet stelt voor 2017 extra budget beschikbaar.

 

Actieplan mkb-financiering

In juli 2014 lanceerde het kabinet het Aanvullend Actieplan mkb-financiering om de knelpunten rond financiering van het mkb op te lossen. Dat actieplan werpt inmiddels zijn vruchten af. Zo is het aanbod van mkb-financiering verbreed met Qredits, nieuwe aanbieders van financiering en ketenfinanciering en is het eigen vermogen van mkb-ers versterkt via zogenaamde achtergestelde leningenfondsen. Ook is gewerkt aan voorlichting over de bestaande financieringsmogelijkheden via de Nationale Financieringswijzer en Fink.

Tip: Fink is een financieringslink om midden- en kleinbedrijven snel en gemakkelijk inzicht te geven in hun financieringskansen bij meerdere financiers.

Extra budget

Naast de acties uit het Aanvullend Actieplan zal het kabinet in 2017 ondernemers ook steunen in hun investerings- en groeiplannen via onder andere microkredieten, bankgaranties en leningen. Voor nieuwe aanvragen is er een budget beschikbaar van circa € 1,4 miljard. Voor startups komt er jaarlijks € 52 miljoen extra beschikbaar. Een deel van dat budget is er voor de meer gunstige gebruikelijkloonregeling voor dga’s van startups.

Tip: het belastbaar loon van de dga van een innovatieve startup mag voor toepassing van de gebruikelijkloonregeling worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon. Dit is nu al mogelijk op verzoek. Vanaf 2017 is deze lagere loonverplichting ook wettelijk geregeld. Zo blijft er de eerste drie jaar na de start van de onderneming meer geld over om te investeren in de onderneming.

Tot slot staat in 2017 voor circa € 4 miljard uit aan garanties voor mkb-bedrijven, zoals de borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Met deze regeling staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank met een onderpand niet genoeg zekerheid kunnen bieden.

Tip: de BMKB is tijdelijk verruimd tot en met 31 december 2017. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

 

Meer weten?

Neem dan contact op met uw WEA-relatiebeheerder op een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960.

 

Bron: SRA.nl