Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt u in de maand september subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).

 

Zeldzame runderrassen

Onder zeldzame runderrassen wordt verstaan: Brandrood rund, Fries-Hollands vee (zwartbond), Groninger blaarkop, Lakenvelder en Roodbont Fries vee.

 

Jaarlijkse subsidie

U kunt de subsidie aanvragen in 2020 én 2021. En waarschijnlijk ook in 2022 indien het nieuwe GLB pas per 2023 ingaat (zoals verwacht).

 

Voorwaarden

Voor deze subsidie gelden o.a. de volgende voorwaarden:

  • de melkkoeien zijn in het I&R systeem gevlagd als zeldzaam ras;
  • de melk van de melkkoeien wordt geleverd aan een melkfabriek of wordt zelf verzuiveld. Zoogkoeien komen daardoor niet in aanmerking;
  • u voldoet aan de regels van de de-minimisverordening.

 

Komt u in aanmerking?

Vraag de subsidie dan begin september aan. Voor deze subsidie geldt: ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze BE-medewerkers via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya