1. Vaststelling ‘Coronasteun’

Bent u fritesaardappelenteler? En heeft u steun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 15 september een vaststellingsaanvraag indienen. Vraagt u minder dan € 25.000 aan steun aan, dan heeft u toch geen accountantsverklaring nodig. U kunt volstaan met een ‘eigen verklaring’.

Bent u ondernemer in de sierteelt of voedingstuinbouw? Dan moet u uiterlijk 31 augustus een vaststellingsaanvraag indienen. Ook voor u geldt nu dat u geen accountantsverklaring nodig heeft als uw steun minder is dan € 25.000. Ook u kunt dan volstaan met een ‘eigen verklaring’.

RVO heeft voor beide situaties een format voor de ‘eigen verklaring’ beschikbaar gesteld.

 

2. GLB: twee jaar uitstel

Het nieuwe GLB wordt hoogst waarschijnlijk met twee jaar uitgesteld en gaat daarmee in per 2023. Dit betekent o.a. dat uw betalingsrechten t/m 2022 blijven bestaan. Ondanks dat de EU-begroting voor 2021-2027 nog niet definitief is, is de verwachting dat de waarde van uw betalingsrechten (flink) zal dalen.

 

3. Handreiking BEX 2020

Onlangs is de Handreiking BEX 2020 gepubliceerd. De rekenregels zijn minimaal aangepast. Wel is de voorwaarde, dat minimaal 70% van de forfaitaire fosfaatproductie van melkvee afkomstig moest zijn van melkkoeien, verruimd. Dit speelt echter op weinig bedrijven.

 

4. Melden wijziging EA-vanggewas

Vult u de vergroeningseis ‘Ecologisch aandachtsgebied’ (EA) (deels) in met EA-vanggewassen na een hoofdteelt? Dan kunt u t/m 15 oktober eventuele wijzigingen doorgeven. Dit is verplicht voor:

  • wijziging gewas en/of categorie;
  • wijziging zaaidatum vanggewas of oogstdatum hoofdteelt (bij onderzaai);
  • teelt EA-vanggewas op ander perceel.

Een wijziging kunt u doorgeven door uw Gecombineerde opgave opnieuw in te dienen.

 

5. Bepalen aanvoerruimte

Het einde van de uitrijperioden voor dierlijke mest komt in zicht. Wilt u nog dierlijke mest aanwenden? Bepaal dan tijdig uw aanvoerruimte binnen de gebruiksnormen-berekening.

 

6. Voorstel afromingsvrije lease

Begin deze zomer is een wetsvoorstel gepubliceerd waarin de mogelijkheid voor afromingsvrije lease van fosfaatrechten is opgenomen. Deze afromingsvrije lease kan alleen worden toegepast bij ‘heen- en teruglease’ binnen hetzelfde kalenderjaar. Daarnaast geldt een maximum van 100 kg fosfaat. De kans is aanwezig dat dit niet op 1 januari 2021 wordt ingevoerd (zoals de bedoeling is), maar pas op een later moment.

 

7. Melding niet voor vrijstelling PAS

Was u in de PAS-periode vrijgesteld van een PAS-melding of natuurvergunning (toename stikstofdepositie < 0,05 mol/ha)? Dan is voor uw bedrijf nog geen oplossing gevonden. Het formulier ‘Pas-melding’ is niet voor uw situatie bedoeld. Helaas zult u nog moeten afwachten hoe vorm wordt gegeven aan een eventuele legalisatie.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze BE-medewerkers via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya