Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane.

Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie:

  • een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden
  • de hoeveelheid minerale olie, per soort en per plaats
  • de stand van het telwerk als een voorraadtank is verbonden met een pompinstallatie met telwerk.
    Als een telwerk ontbreekt, legt u vast hoe u de voorraad bepaald hebt. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een peilstok. Maak hier foto’s van en bewaar die in uw administratie.

 

Let op!

U krijgt alleen teruggaaf als de accijns al eerder is betaald aan de Douane. Dit moet u kunnen aantonen. Meer hierover leest u in het Handboek accijns, hst. 50.20.00, paragraaf 2.7 .

Bewaar alle gegevens en bewijzen in uw administratie. Als de Douane erom vraagt, moet u de gegevens en bewijzen kunnen overleggen.