Een stopper kan melkvee exporteren om aan de voorwaarden van afvoer van runderen te voldoen. RVO heeft aangegeven dat het moment van daadwerkelijke export hierbij leidend is. Dit geldt ook als de dieren eerst in een quarantainestal worden gehouden. De 6-wekentermijn kan hierdoor in het gedrang komen.

 

Datum export van belang

Binnen de stoppersregeling voor melkvee moet het vee, dat voor subsidie in aanmerking komt, binnen zes weken na de beschikking worden afgevoerd via dood, slacht of export. RVO heeft mondeling aangegeven dat altijd, ook bij export vanuit een quarantainestal, de dag van export leidend is en niet het moment van afvoer van het UBN naar het bedrijf/UBN van de quarantainestal.

 

30 dagen

Fok- of gebruiksrunderen die worden geëxporteerd moeten minimaal 30 dagen op het bedrijf, waarvan ze worden geëxporteerd, aanwezig zijn geweest. Dit geldt ook voor quarantainestallen. Deze 30 dagen telt mee voor de zes wekentermijn uit de stoppersregeling. Een bedrijf heeft dan, na het ontvangen van de beschikking, maximaal 12 dagen om de runderen af te voeren naar een quarantainestal.

 

Controle I&R

De controle of een rund tijdig is geëxporteerd vindt plaats via I&R.

 

Conclusie en advies

Indien melkvee via een quarantainestal wordt geëxporteerd, dan moeten de runderen binnen 12 dagen na het ontvangen van de beschikking van de stoppersregeling worden afgevoerd naar de quarantainestal. Het bedrijf moet zelf in de gaten houden, dat de runderen tijdig worden geëxporteerd. Indien de runderen niet binnen zes weken na de beschikking worden geëxporteerd, dan wordt niet aan de voorwaarden voldaan en wordt de subsidie in zijn geheel niet uitgekeerd. Indien de termijn van zes weken niet haalbaar is, dan is het laten slachten van de runderen de enige optie.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met WEA Agro Bedrijfsadvies via een van onze telefoonnummers: (0227) 513 333 (Middenmeer) of (0251) 361 960 (Uitgeest). Of stuur een mail naar: BE-afdeling@wea-nh.nl.

Bron: ComponentAgro